Să ne amintim de limba latină

Radices litterarum amarae sunt fructus dulces – „Rădăcinile educației sunt amare, dar fructele ei sunt dulci”.

Carpe diem, carpe noctem, carpe omnia – „Bucură-te de ziua de azi, bucură-te de noapte, bucură-te de tot”.

Historia magistra vitae – dicton atribuit lui Cicero, înseamnă: „Istoria este profesorul vieții.”

Amicus perdere est damnorum maximum – reprezintă un aforism atribuit lui Publilius Syrus, care ne transmite: „Pierderea unui prieten este una dintre cele mai mari pagube.”

Errare humanum est sed perseverare diabolicum – este un adagiu atribuit lui Seneca, pe care îl găsim în lucrarea sa, Controversiae,și în Antigona lui Sofocle. „A greşi este omeneşte, dar a persista în greșeală este diabolic.”

Fundamentum est justitiae fides – dicton regăsit în Cicero De officiis – și înseamnă: „La baza justiției stă conștiința”.

In hoc signo vinces – „Cu acest semn vei învinge” este mottoul adoptat de Constantin I după ce, cu ocazia luptelor împotriva lui Maxențiu din anul 312, a avut o viziune cu Monograma lui Isus Hristos pe cer.

Non est princeps supra leges, sed leges supra principem –„Nu conducătorul stă deasupra legilor, ci legile deasupra conducătorului” reprezintă un principiu ce îi este atribuit lui Pliniu cel Tânăr.Non liquet – „Nu este clar” – reprezintă o expresie folosită în lumea juridică, arătând că probele sunt neclare sau insuficiente.