SMART INFO NOTARIAL, autostrada informațională către transformarea digitală a profesiei

Tranziția către societatea digitală, proces în care noi toți performăm ca actori și observatori deopotrivă, are loc, stimați colegi, într-un vacarm informațional inimaginabil. Rara avis, informația veridică din surse credibile, verificabile este absolut vitală orientării în necunoscutul și imprevizibilul acestei adevărate revoluții a umanității, a cărei finalitate pozitivă pentru noi toți este mai degrabă un deziderat decât o certitudine.

Sunt secole de când o voce iluminată[1] a postulat că informația înseamnă putere. În tot acest răstimp, dictonul s-a verificat și răsverificat prin experiența directă a națiunilor și a indivizilor care, într-un fel sau altul, au marcat istoria. Informația este însăși esența evoluției. Informația veridică și valoroasă este fundamentul cunoașterii, iar prin cunoaștere ființa umană dobândește forța și determinarea necesare depășirii condițiilor de mediu, a barierelor de timp și spațiu, a propriilor instincte distructive, autodistructive și atotdistructive.

Facilitarea accesului la informații de calitate aducătoare de plusvaloare la nivel personal și de grup este esențială în procesul de transformare digitală a profesiei, venind în întâmpinarea nevoii de repere pe care noi toți o simțim. Inovațiile tehnologice care asaltează profesiile juridice, implicit și notariatul, prezintă un potențial extraordinar de creștere a prezenței și importanței noastre în societate. Există însă și un revers al medaliei: imprudent utilizate, instrumentele digitale pot avea un impact disruptiv greu de anticipat asupra relației de încredere client-notar, asupra securității juridice și rolului profesiei. Noile tehnologii modifică relația noastră cu timpul, deschid noi perspective și creează așteptări nu neapărat fezabile din partea cetățenilor, a mediului de business și a autorităților publice. De aceea, pentru ca profesia să țină pasul cu această schimbare majoră de paradigmă, reinventându-se din mers fără a pierde din esența care a consacrat-o, se impune să fim permanent conectați la sursele de informare care contează.

În ceea ce mă privește, cred cu tărie în veridicitatea ecuației INFORMAȚIE = CUNOAȘTERE = SUPRAVIEȚUIRE, ADAPTARE ȘI CONTINUITATE. Mai ales în contextul actual, în care dezinformarea, fake news-urile tind să devină, în mod periculos, normă. Astfel se explică, printre altele, încăpățânarea cu care eu susțin fără rezerve construirea de noi canale de comunicare și informare în interiorul profesiei, menite să vă (ne) ghideze în luarea celor mai bune decizii pentru prezentul, dar mai ales viitorul digital al notariatului român.

SMART INFO NOTARIAL, noua publicație în format digital pe care Uniunea Națională a Notarilor Publici din România o propune tuturor colegilor notari, este un astfel de canal de comunicare și informare. Prin intermediul său, vă vom pune la dispoziție informații de actualitate în format digital, completând astfel lista instrumentelor de comunicare deschise de Uniune către membrii profesiei, canale prin care suntem conectați permanent unii cu alții și toți împreună la această lume în schimbare, gestionabilă doar prin CUNOAȘTERE și INFORMARE.

Prin intermediul interfeței atractive și interactive, publicația SMART INFO NOTARIAL se dorește a fi călăuză de încredere în lumea informației digitale. În acest sens, vă oferă o tematică diversă, actuală și utilă: informații despre digitalizarea economiei și societății românești (rubrica „RO-DIGITALIZARE”), informații despre stadiul în care notariatele de drept latin se află în adoptarea noilor tehnologii (rubrica „INTERNAȚIONAL”), precum și informații din sfera reglementării transformării digitale a notariatelor membre ale organizațiilor profesionale reprezentative la nivel mondial, CNUE și UINL.

Vă îndemn să răsfoiți paginile virtuale ale SMART INFO NOTARIAL. Lectură plăcută!


[1] Francis Bacon – filosof, om de știință, jurist, orator, autor englez. A trăit la curtea engleză în timpul domniei Elisabetei I a Angliei și apoi în timpul domniei lui Iacob I al Angliei.