Bona-fide, corolarul tranziției în siguranță către notariatul digital

Două
știri vehiculate în mass-media internațională mi-au captat recent atenția. Vi
le împărtășesc ca element argumentativ în pledoaria mea pentru o imperioasă
bună-credință în abordarea oricăror

Să ne amintim de limba latină!

Adhuc
sub iudice lis est este o referire la
faptul că disputa nu este închisă, iar problema nu este clarificată. În
traducere ar însemna: „Procesul este

NOUL CADRU DE RESTRUCTURARE

REGLEMENTAT PRIN LEGEA nr. 216 din 14 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și

Lichidarea regimului matrimonial PARTEA a IV – a (continuare din numărul trecut)

II. Obligativitatea lichidării

§47. Familial și
succesoral. Legalitate și veridicitate. Măsura în care poate fi considerată obligatorie
încheierea lichidării trebuie cercetată după cum intervin în fapt

Nici posesia nu mai e ce-a fost!

Rezumat

              Dobândirea
proprietăţii prin posesia îndelungată ţine, în fundamentul său, de dreptul
natural. Condiţiile acestei dobândiri originare sunt, fireşte, stabilite de
dreptul civil. Posesia însoţeşte omenirea

Exheredarea. Teorie și practică notarială

Rezumat

Dezmoștenirea reprezintă dispoziția prin care testatorul
îi înlătură de la succesiune pe unul sau mai mulți dintre moștenitorii săi
legali. În terminologia juridică, mai este

Istoria dreptului românesc – autori: prof. univ. dr. Petre Buneci și istoricul Cristian Moșneanu

Ca să înțelegi un popor, trebuie, mai întâi, să-i
cunoști trecutul. Istoria dreptului românesc reprezintă o parte din însăși
istoria poporului român, din care a

Teofil Simionovici – evocarea unei personalități

S-a născut în anul 1864 în Căbești, Bucovina (localitate
ce face parte din Ucraina în zilele noastre). A urmat cursurile Facultăţii de
Drept a Universităţii

Apel la implicare asumată

Cumpăna
dintre ani este, tradițional, moment de bilanț și, deopotrivă, de proiectare
într-un viitor realizabil a dorințelor, aspirațiilor, ambițiilor și idealurilor
fiecăruia dintre noi. Ca persoane