Acțiunea în prestație tabulară și „publicizarea” cărții funciare

PARTEA a IV-a

(continuare din numărul trecut)

Dorim să mulțumim pentru acordul de republicare dat de către Revista Română de Drept Privat în care conținutul

Promisiunile privind imobilele în construcţie. Probleme sociale, economice şi juridice. Rezumat al unei situaţii de fapt

PARTEA a I-a

(continuare în numărul viitor)

Rezumat:

            Sectorul imobiliar pune probleme specifice în cazul vânzărilor de imobile noi, observabile în practica notarială de peste

Execuțiunea testamentară.

Teorie și practică notarială*

PARTEA a II-a

(continuare din numărul trecut)

Rezumat

Acest material înțelege să realizeze câteva clarificări sumare cât privește regimul execuțiunii testamentare, în perspectiva

RECENZIE

Regimul juridic al terenurilor proprietate privată și al terenurilor proprietate publică în contextul legislativ actual. Contenciosul special în materia soluționării litigiilor de drept

Constantin Karadja – Evocarea unei personalități 

Constantin Karadja – pe numele său complet Constantin Ioan Lars Anthony Demetrius Karadja, descendent al domnitorului Țării Românești Ion Gheorghe Karadja – s-a

Noua eră a dreptului contemporan – digitalizarea, inteligența artificială și dimensiunea umană în procesul digitalizării și implementării inteligenței artificiale[1]

Această temă complexă și de actualitate a făcut obiectul unor analize/reflecții și cercetări aprofundate la nivel doctrinar și instituțional, fiind o chestiune de

Acțiunea în prestație tabulară și „publicizarea” cărții funciare

PARTEA a III-a(continuare din numărul trecut)

• Dorim să mulțumim pentru acordul de republicare dat de către Revista Română de Drept Privat în care

Dobândirea cu bună-credință a unui drept tabular

Conform principiului publicității materiale, reglementat prin art. 901 și art. 909 alin. (3) C. civ., sub rezerva unor dispoziții legale contrare, o persoană,

Execuțiunea testamentară.

Teorie și practică notarială*

PARTEA I

(continuare în numărul viitor)

Rezumat

Acest material înțelege să realizeze câteva clarificări sumare cât privește regimul execuțiunii testamentare, în perspectiva unei