SMART INFO NOTARIAL, autostrada informațională către transformarea digitală a profesiei

Tranziția
către societatea digitală, proces în care noi toți performăm ca actori și
observatori deopotrivă, are loc, stimați colegi, într-un vacarm informațional
inimaginabil. Rara avis, informația

Să ne amintim de limba latină

Radices
litterarum amarae sunt fructus dulces – „Rădăcinile
educației sunt amare, dar fructele ei sunt dulci”.

Carpe diem,
carpe noctem, carpe omnia – „Bucură-te de ziua
de azi,

Familia prin contract (PARTEA a II-a) – Continuare din numărul trecut

Rezumat:

Voința
individuală ocupă azi un rol important în dreptul familiei. Libertatea
contractuală începe la formarea continuă în cursul existenței
ei și se manifestă chiar la disoluția

Acțiunea în prestație tabulară și „publicizarea” cărții funciare (PARTEA I-a) – Continuare în numărul viitor

Rezumat: În procedurile de lucru cu registrele de carte funciară,
„publicizarea” dreptului privat s-a concretizat în oficializarea responsabilităților
încredințate notarilor publici. Aceștia sunt acum datori

RATIFICAREA – remediu pentru înlăturarea ineficacității contractului, încheiat de reprezentant în absența puterii de reprezentare

Rezumat:

         În
exercitarea serviciului public pe care îl îndeplinește, notarul este învestit
de statul român să aplice legea, să deslușească raporturile juridice reale la
încheierea actului

Întâlnire bilaterală CNN, Notartel și UNNPR, CNARNN –Infonot, InfonotSystems SRL

Digitalizarea reprezintă una dintre prioritățile acestor
vremuri, atât în sistemul de justiție, cât și în procedurile extrajudiciare. În
acest context Uniunea Națională a Notarilor Publici

Decalogul digitalizării profesiei notariale, confirmat de sondajul Q-NOT

Nu
vă ascund, stimați colegi, că am așteptat cu nerăbdare, chiar emoție aș spune,
finalizarea recentului sondaj de opinie întreprins prin intermediul platformei
Q-NOT printre membrii

LAUDĂ GRĂDINARILOR REGALI

Instalarea în Principatele Române, la 10 mai 1866, a
dinastiei regale, apreciată ca „formă de guvernământ monarhic constituțională”[1],
este una dintre cele mai importante peceți

Familia prin contract – PARTEA I –

„Acesta este mesajul final al celor două epopei ale lui Homer: unde există familie, se găsește viață; unde există familie, se găsește adevărata