Busola digitală europeană dă azimutul profesiei

În
repetate rânduri, în dialogul nostru intraprofesional și colegial mi-am
exprimat convingerea că intrarea notariatului român în era digitală are loc sub
cele mai bune auspicii

Coerență, răbdare și echilibru

În
viața personală înfruntăm cu toții provocări pe care, în urmă cu doar câțiva
ani, nici măcar nu ni le-am fi imaginat.

Pe
fiecare dintre noi ne-a

Lichidarea regimului matrimonial – (old) Questions & (new) Answers » Partea a II-a Este obligatorie întocmirea actului de lichidare a regimului matrimonial? (continuare din numărul trecut)

Rezumat

            Lichidarea
unui regim matrimonial – în primul rând, al celui legal – constituie probabil
cea mai serioasă chestiune de drept patrimonial care priveşte pe

NULITĂȚILE SUBSECVENTE ÎNTRE TEORIE ȘI REALITATE

Cuvinte-cheie: nulitate, desființare
contract, preempțiune, monument istoric, rectificare CF

Rezumat:

Prezentul
studiu a fost inspirat de practica aplicării Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, însă concluziile care

DESPRE PREROGATIVA REPREZENTĂRII

Cuvinte-cheie:
administrator
SRL, drept de reprezentare, mandat nelimitat, art. 72 din Legea nr. 31/1990,
art. 2.015 C. civ., termen de trei ani, opozabilitate față de terți,

Succesiuni cu elemente de extraneitate

„Moartea este un fenomen simplu în natură. Doar oamenii îl fac
înspăimântător.” (Marin Preda, Cel mai iubit dintre pământeni)

„Așa a început călătoria noastră alături

Constantin C. Stoicescu

In memoriam
Constantin C. Stoicescu

Constantin Stoicescu s-a născut
în data de 23 august 1881 în București. A urmat studiile Colegiului Național
„Matei Basarab” din București.

Acesta

Ce alegeți? Confort personal sau siguranță juridică?

Mărturisesc
că sunt neplăcut surprins de superficialitatea și lejeritatea cu care diverși
formatori de opinie se pronunță în spațiul public în favoarea unui nou „drept”
al

Bucuria de a lucra cu publicul

Întrebată fiind care este secretul succesului
instituției noastre, am răspuns, parafrazându-l pe Seneca: Succesul, în mare
parte, stă în voință și perseverență.

Apelând la același mare