Cu speranță, despre viitor

Încheiem
un an cu totul și cu totul ieșit din comun în care fiecare dintre noi și toți
laolaltă am fost puși în fața unei

Activitatea profesională se împletește în mod natural și profund cu fiecare clipă din viață

Încercând un bilanț de moment, am
constatat că pentru mulți dintre noi, activitatea profesională se împletește în
mod natural și profund cu fiecare clipă din

Se întâmpla acum 25 de ani…

În luna noiembrie a
acestui an, corpul profesional notarial sărbătorește un sfert de secol de
activitate, de la (re)înființarea notariatului public în România, stabilită
prin Legea

Funcționar maghiar și patriot român Portretul profesional al lui Mihail Bejan, notar din Lugoj

Portretul
profesional
al lui Mihail Bejan,
notar din Lugoj

Partea a II-a
(continuare din numărul trecut)

Bejan a contribuit la dezvoltarea instituției
notariatului public și prin traducerea în limba română

Administrarea succesiunii de către moştenitorii sezinari

Rezumat

            Sezina succesorală a supravieţuit şi reformei Codului
civil din 2011, ceea ce poate constitui o dovadă a existenţei unei utilităţi
actuale a acestei instituţii,

Considerații doctrinare cu privire la FONDUL DE COMERȚ

Rezumat

            Din perspectiva normelor de drept
comun, noțiunea și definirea legală a fondului de comerț s-au confruntat
cu absența unei reglementări, legislația (atât cea anterioară,

Studiu de caz. Încetarea fiduciei

Rezumat:

Pe durata
executării contractului de fiducie, fiduciarului i-a încetat  calitatea de notar, ceea ce atrage încetarea
de drept a fiduciei. Acceptarea calității de beneficiar de

ROLUL ȘI FORȚA CERTIFICATULUI DE MOȘTENITOR

Rezumat:

Dreptul la moștenire
este un drept fundamental, ce protejează subiectul, „conservând” patrimoniul
unei generații întregi, drept ce se materializează în certificatul de
moștenitor, după acceptarea succesiunii,

Constantin G. Dissescu

Constantin G. Dissescu s-a născut la
data de 8 august 1854 la Slatina. A urmat studiile Colegiului Național „Sfântul
Sava” din București.

Studiile univesitare le-a făcut