Constantin Stătescu eminent civilist, dascăl desăvârșit, om între oameni

DOINA DUNCA Director al Direcției juridice, legislație și studii notariale UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

A încerca să rememorăm personalitatea celui care

Revizuirea cooperării judiciare în cadrul Uniunii Europene

Pagini realizate de:

THEODORA IONESCU • Consilier juridic al Direcţiei juridice, legislaţie şi studii notariale UNNPR ALEXANDRA-MARIA DUMITRESCU • Secretar de redacție al

Digitalizarea nu reprezintă o obsesie și nu are nimic șocant

Dragi colegi,

 Digitalizarea activităţii notariale constituie
azi obiectivul principal al notariatului român, într-un context evident al
dezvoltării tehnologiilor informaţionale, care nu ne este străin şi care

Primul judecător robot! Un pas… încotro?

Notar public prof. univ. dr. BOGDAN LIVIU CIUCĂ Redactor-șef BULETINUL NOTARILOR PUBLICI

Cu puţin timp
în urmă, o ştire ce părea mai degrabă „colorată” decât

Cine are nevoie de notar ?

Dialog de excelență cu doamna notar public Doina Rotaru, prim-vicepreședinte al UNNPR

 Legal Point: Suntem împreună cu doamna
vicepreședinte  Doina Rotaru – Uniunea
Naţională  a Notarilor

Avantajul matrimonial, o taină pierdută a regimurilor matrimoniale

Notar public DRAGOȘ ISACHE CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACĂU

REZUMAT: Nimic nu se opune ca să fie recunoscută noţiunea de avantaj matrimonial în dreptul românesc,

Controverse practice în materia interpretării art. 1.102 NCC

Notar public MARIA CAZAN CAMERA NOTARILOR PUBLICI BUCUREȘTI

REZUMAT: Dreptul de opțiune succesorală este un drept indivizibil, fapt ce nu permite titula- rului dreptului

Siguranța plății prețului în contractele de vânzare*

Notar public IONUȚ- ALEXANDRU TOADER CAMERA NOTARILOR PUBLICI IAȘI Asist. univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Vânzarea unui bun

Scurte considerații asupra condițiilor în care un minor poate dobândi prin donație

DOINA DUNCA Director al Direcției juridice, legislație și studii notariale UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

REZUMAT

Dobândirea prin donație a unui