Despre noi…

Dragi colegi,

Coeziunea instituţională a membrilor corpului notarial este azi realizată
deplin din punct de vedere tehnic. Ea a debutat în anul 1995 şi a

Armonia din perspectivă profesională

Inspirat, în editorialul acestui număr al Buletinului Notarilor Publici, Viorel Mănescu, președintele UNNPR, abordează, printre altele, tema coeziunii.

Citind
acest editorial, am intuit că,

DREPTUL ȘI STATUL DE DREPT FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU PROVOCĂRILE ÎNCEPUTULUI MILENIULUI AL III-LEA

În cele ce urmează voi încerca să exprim succint câteva opinii asupra
capacității dreptului și a statului de drept de a răspunde provocărilor din
lumea

Particularitățile de întocmire a unor categorii de acte și acțiuni notariale conform legislației din România și Republica Moldova

REZUMAT

Interesul
pentru elaborarea prezentei cercetări este determinat de faptul că, în România,
Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 în continuare conține

Operele orfane şi operele anonime(1)

REZUMAT

Una dintre problemele controversate de ceva timp a fost definirea
regimului juridic pentru așa-numitele „opere orfane”. Operele orfane sunt lucrări
pentru care încă există drepturi

Reglementarea ineficientă a obligației creditorului de a evalua solvabilitatea potențialului debitor

Rezumat

În
prezentul document se analizează reglementarea obligației creditorului de a
evalua solvabilitatea potențialului debitor în legea care reglementează
contractele de credit imobiliar. Se studiază mai

Impreviziunea în materia contractelor de credit

Rezumat:

Prezentul articol își
propune să trateze un subiect de actualitate în practica juridică a momentului,
teoria impreviziunii – ca remediu în materia neexecutării contractelor de
credit

Rectificarea certificatelor de divorț

Rezumat:

În cazul existenței unor erori materiale sau
omisiuni vădite în cuprinsul actelor notariale, acestea se îndreaptă, de
regulă, prin procedura rectificării prevăzută de prevederile art.

Opțiunea succesorală

Rezumat:

La decesul unei persoane fizice
patrimoniul acesteia se transmite moștenitorilor în virtutea legii și
independent de acceptare sau renunțare din partea acestora, din momentul
deschiderii moștenirii,