Codul de procedură civilă. In memoriam Viorel Mihai Ciobanu

În materie civilă, mecanismul procesual reprezintă instrumentul fundamental prin care sistemul de drept conferă garanția constituțională în apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale fiecărei persoane prin accesul liber și egal la justiție, instituțiile consacrate ale Codului de procedură civilă fiind cele de care depinde însăși eficiența justiției.

În luna februarie 2023, la zece ani de la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă al cărui părinte a fost prof. Viorel Mihai Ciobanu, Centrul de procedură civilă al Facultății de Drept a Universității din București a organizat Conferința Națională „Procesul civil la începutul mileniului III”.

Cu această ocazie, din dorința de a onora memoria unui jurist român de excelență care a instruit în cariera sa peste 40 de promoții de studenți, a fost lansat Codul de procedură civilă. In memoriam Viorel Mihai Ciobanu – o reverență a lumii juridice acordată pentru contribuția excepțională a domnului profesor în materie procesuală civilă și în special în calitatea sa de președinte al Comisiei de redactare a proiectului noului Cod de procedură civilă și a proiectului Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă.

Volumul cuprinde Codul de procedură civilă, textul legal fiind însoțit de dispoziții tranzitorii, de aplicare, decizii ale Curții Constituționale, recursuri în interesul legii, hotărâri prealabile, precum și alte prevederi conexe, Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative (extras), Legea nr. 172/2022 pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2.10.2013 și semnat de România la Strasbourg la 14.10.2014, Legea nr. 173/2022 pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (extras), Legea nr. 220/2022 privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (extras).

De asemenea, lucrarea prezintă activitatea didactică și academică a domnului profesor Viorel Mihai Ciobanu, precum și studii ale unor reputați specialiști în drept dedicate profesorului, juristului și omului de știință.

Lucrarea de drept procesual civil reprezintă un instrument indispensabil dedicat tuturor profesioniștilor dreptului dovedindu-și utilitatea în sfera teoreticienilor și practicienilor dreptului, magistraților, avocaților, consilierilor juridici, mediatorilor și executorilor judecătorești, dar și a studenților facultății de drept, a masteranzilor și doctoranzilor.

Scurtă biografie

Viorel-Mihai Ciobanu (n. 10.12.1950 – d. 13.06.2016) a fost decan al Facultății de Drept a Universității din București în perioada (1998-2008). În anul 1992 a fost numit de către Senatul României în demnitatea de judecător la Curtea Constituțională a României pentru un mandat de șase ani. Mandatul său de judecător a expirat în anul 1998. A obținut titlul de doctor în drept (1980), a predat dreptul de procedură civilă (din 1973) și a fost profesor la catedra de drept privat (1992) la Facultatea de Drept a Universității București.

Activitate didactică și academică

 • Conducător de doctorat în domeniul drept procesual civil (din 1997);
 • Profesor invitat – Universitatea Paris I Sorbona (mai 2001), 19 tratate, cursuri, monografii, lucrări auxiliare cursului, 58 de studii și articole, 22 de comunicări științifice;
 • Participare la contracte de cercetare științifică, note de practică judiciară, cronici, recenzii;
 • Raportor național la conferințe și congrese internaționale de drept comparat și de procedură civilă: Caracas, Venezuela, 1982; Sidney, Australia, 1986; Utrecht, Olanda, 1988; Montreal, Canada, 1990; Coimbra, Portugalia, 1991; Atena, Grecia, 1994; Taormina, Italia, 1995; Bristol, Marea Britanie, 1998.

Recunoașteri pe planul activității didactice și științifice

 • 1988-1990, secretar științific al Consiliului facultății;
 • 1990-1992, prodecan;
 • 1997-1998, șeful Catedrei de drept privat;
 • 1998-2008, decanul facultății;
 • 1990-1992 și 1998-2011, membru al Senatului Universității.

Alte activități

 • Judecător la Curtea Constituțională (1992-1998);
 • Avocat (1990); avocat colaborator la Societatea „Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen”;
 • Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional (din anul 1991; 2010-2012, președinte);
 • Membru în Consiliul științific al Revistei Române de Drept Privat, al Revistei Române de Jurisprudență, al Revistei Române de Executare Silită şi al Pandectelor Române;
 • Președintele Comisiei pentru profilul juridic din cadrul Consiliului Național pentru Atestarea Gradelor Didactice și Titlurilor Științifice;
 • Membru în Comisia Consultativă a Aracis;
 • Președintele Comisiei de redactare a proiectului noului Cod de procedură civilă;
 • Membru al Asociației Juriștilor din România;
 • Conferința Națională de Procedură Civilă a Societății de Științe Juridice îi poartă numele: Conferința Viorel Mihai Ciobanu.

Premii

 • Premiul „Simion Bărnuţiu” al Academiei Române (1997);
 • Premiul „Mihail Eliescu” al Asociației Juriștilor din România (1997, 2001);
 • Premiul „Hanibal Teodorescu” al Asociației Juriștilor din România (2008).

Decorații

 • Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler (2002);
 • Doctor Honoris Causa al Universității de Vest din Timișoara, 2007.

Lucrări publicate

Viorel Mihai Ciobanu este autorul mai multor lucrări de drept, dintre care amintim:

 • Tratat teoretic și practic de procedură civilă, două volume (Editura Național, București, 1996-1997);
 • Drept procesual civil – Executarea silită, autori prof. univ. dr. Savelly Zilberstein și prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu (Editura Lumina Lex, București, 1998, două volume);
 • Drept procesual civil: acte normative esențiale pentru judecători, avocați, notari publici, consilieri juridici și executori judecătorești (Editura Global Lex, București, 2003), în colaborare cu av. dr. Ion Niță Stan și av. dr. Traian Cornel Briciu;
 • Drept procesual civil. Curs selectiv pentru licență. Teste grilă (Editura C.H. Beck, București, 2005), în colaborare cu prof. univ. dr. Gabriel Boroi;
 • Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, coordonatori prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu și prof. univ. dr. Marian Nicolae (Editura Universul Juridic, București, 2013);
 • Drept procesual civil. Drept execuțional civil. Arbitraj. Drept notarial. Curs de bază pentru licență și masterat, seminare și examene (coautor), 2013;
 • Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grilă, ediția a 5-a (împreună cu Gabriel Boroi și Traian Briciu), 2011;
 • Drept procesual civil. Îndreptar pentru seminare și examene (coautor), 2010;
 • Constituția României. Comentariu pe articole (coautor), 2008;
 • Tratat de executare silită (coautor), 2001;
 • Tratat teoretic și practic de procedură civilă, două volume (1996, 1997);

Drept procesual civil. Executarea silită, două volume (coautor), 1996 etc.