Decalogul digitalizării profesiei notariale, confirmat de sondajul Q-NOT

Nu vă ascund, stimați colegi, că am așteptat cu nerăbdare, chiar emoție aș spune, finalizarea recentului sondaj de opinie întreprins prin intermediul platformei Q-NOT printre membrii profesiei. Explicabil, dată fiind miza ultimei noastre comunicări, respectiv formularea unei poziții comune, articulate, argumentate și profesioniste în dialogul cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și cu Ministerul Justiției pe marginea proiectului de lege privind regimul juridic al activității electronice notariale. Nu am fost dezamăgit! Feedbackurile primite din partea dumneavoastră reprezintă indicatorul fidel al interesului, preocupării și dorinței de implicare constructivă în edificarea cadrului legal ce urmează să jaloneze tranziția către notariatul digital. Vă mulțumesc pentru rapiditatea și, totodată, seriozitatea cu care ați abordat întrebările cuprinse în chestionar. Fără îndoială, deja cunoașteți și dumneavoastră, fiecare în parte, imaginea de ansamblu conturată de rezultatele sondajului Q-NOT. V-au fost transmise cu celeritate prin grija colegei noastre Doina Rotaru, prim-vicepreședintele UNNPR, de îndată ce au fost prelucrate și interpretate sociologic de specialiștii de la IRES – firma de sondare a opiniei publice și cercetări de piață care ne sprijină în acest proiect de anvergură. Așadar, nu vă voi răpi timpul intrând în detalii. Vă voi cere, în schimb, îngăduința de a transpune aceste detalii ce țin de domeniul statisticii într-o paradigmă a valorilor care apar ca guvernând digitalizarea activității notariale.

Privind din această perspectivă răspunsurile dumneavoastră la problemele ridicate prin intermediul chestionatului Q-NOT, am închegat un decalog al digitalizării profesiei notariale. Este real, este autentic, dar, mai ales, este rezultatul consultării democratice, transparente și bine intenționate dintre conducerea UNNPR și colegii notari care au avut interesul și bunăvoința de a intra în acest dialog. 

IMPLICARE în configurarea viitorului digital al profesiei – proiectul de lege privind activitatea notarială electronică elaborat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și ajuns în e-mailul fiecărui notar din România a fost citit cu cea mai mare atenție și este bine cunoscut de trei din patru notari. Pentru noi, colegii din echipa de conducere a Uniunii, acesta este indicatorul reușitei DIALOGULUI CONSTRUCTIV ȘI TRANSPARENT, consolidat de UNITATEA și PARTENERIATUL caracteristice relației de încredere construite între membrii profesiei de-a lungul deceniilor de existență a notariatului modern. Totodată, denotă IMPLICAREA serioasă, asumată în formularea poziției notariatului român și susținerea acesteia în discuțiile cu partenerii instituționali anterior amintiți, alături de care suntem datori, pentru viitorul profesiei, să definim cadrul legal al digitalizării notariatului.

PRUDENȚA, RESPONSABILITATEA și PROFESIONALISMUL cu care notarii publici participă la discuții sunt demonstrate de atitudinea rațională, profund ancorată în cunoașterea specificului unic al activității notariale. Entuziasmul de prim moment al tentației saltului pe repede înainte în era notariatului digital este temperat de pragmatismul practicianului, a cărui misiune este, înainte de toate, garantarea legalității și siguranței circuitelor economice și juridice, asigurând interesul public în chestiuni care implică legalitatea, siguranța și ordinea publică. Astfel interpretez eu faptul că notariatul digital este în prezent o opțiune fezabilă doar pentru unul din trei notari, având în vedere lipsa de încredere în identificarea și luarea consimțământului părților prin mijloace digitale, riscurile majore la adresa confidențialității actelor notariale, lipsa competențelor digitale a majorității populației. Ca furnizori de încredere juridică și garanți ai păcii sociale, nu ne permitem niciun derapaj de la misiunea cu care am fost învestiți, de credibilitatea și sacralitatea actului notarial depinzând organic PERMANENȚA ȘI CONTINUITATEA PROFESIEI.

În final, dar nu în ultimul rând, doresc să mă refer la VOCAȚIA SOCIALĂ a profesiei, la preocuparea pentru binele și siguranța beneficiarilor prestației noastre profesionale. În majoritate, dragi colegi, cei care ați participat la acest sondaj v-ați exprimat rezerve serioase în legătură cu permeabilitatea reală a societății românești în acest moment față de noile tehnologii. În genere vorbind, una este să manevrezi un smartphone, făcând fotografii și navigând pe internet și cu totul altceva este să faci tranzacții imobiliare de la distanță, spre exemplu. Avem obligația de a veghea ca actul notarial să fie accesibil tuturor categoriilor de cetățeni, fără discriminare. Avem datoria nu doar profesională, ci și umană, de a ne îndruma semenii cu răbdare, neutralitate și competență odată ce ne trec pragul birourilor notariale, cu atât mai mult cu cât, după cum știți, gradul de alfabetizare juridică este extrem de redus în societate. Trăgând linie, sunt convins că vibrația desprinsă din rezultatele acestui chestionar Q-NOT nu transmite nici teamă și nici rezistență la schimbare. Suntem cu toții de acord că evoluția este necesară. Am demonstrat deja, cu mult înaintea altor profesii liberale, că ne asumăm partea noastră de eforturi și riscuri asociate acestora pentru a ține pasul cu atât de necesarul progres. Acesta însă trebuie să fie CONTROLAT. Saltul în gol, fără parașută, în speranța că totul se va termina cu bine nu este o soluție, nu pentru notariat. Din decalogul digitalizării profesiei lipsește cu desăvârșire SPIRITUL DE AVENTURĂ.