Tratat de drept procesual civil. Vol. I. Principii și instituții generale. Judecata în fața primei instanțe

Din perspectiva reglementării, procedura civilă constituie un mecanism complex și coerent ce legiferează statutar principiile, instituțiile și normele specifice desfășurării procesului civil. Tratatul de drept procesual civil supus recenziei reprezintă un demers de analiză atât a noului Cod de procedură civilă, raportat la legislația procesuală anterioară, la normele europene transpuse în sistemul de drept românesc actual, cât și a instanței de control constituțional.

Elaborarea lucrării are ca fundament regulile de drept tratate prin prisma soluțiilor jurisprudențiale și doctrinare, promovând, totodată, instrumentele propuse de evoluția tendințelor procesuale civile statuate la nivel european. Din punctul de vedere al teoreticienilor și practicienilor dreptului, materialul reprezintă un reper interpretativ esențial în identificarea și aplicarea soluțiilor procesuale civile, al instituțiilor și principiilor de drept procesual civil, fiind dezvoltat ca o abordare sintetică a unui instrument menit să garanteze drepturilor și libertăților fundamentale.