Tratat de drept comercial român, ediția a VI-a, actualizată

Ediție jubiliară 2009 – 2019 (10 ani de la prima apariție)

THEODORA
IONESCU
Consilier juridic al
Direcţiei juridice, legislaţie
şi studii notariale
UNIUNEA NAŢIONALĂ
A NOTARILOR PUBLICI
DIN ROMÂNIA

Lucrarea, apărută în anul 2019, reprezintă o ediție actualizată a TRATATULUI DE DREPT COMERCIAL ROMÂN, inclusiv cu legislația și bibliografia publicate până în decembrie 2018, fiind caracterizată de autorul său, distinsul profesor Stanciu D. Cărpenaru, drept „o sinteză actualizată a precedentelor ediții”.


Profesorul Stanciu D. Cărpenaru este autor al peste 12 manuale, zece monografii și membru de onoare al Academiei de Științe Juridice.

TRATATUL DE DREPT COMERCIAL ROMÂN, ediția a VI-a, este o ediție jubiliară, publicată cu ocazia împlinirii a zece ani de la prima apariție a tratatului, lucrare ce a obținut Premiul „Octavian Căpățână”în anul 2009.
Lucrarea, ce reprezintă o abundentă sursă de informații, pune accent pe contractele privind activitatea comercială și pe necesitatatea adoptării unui nou Cod comercial și tratează aspecte precum:„Întreprinderea, ca formă juridică de desfașurare a activității cu caracter profesional (noțiune, prezentare istorică, tendințe moderne ale dreptului comercial)”,„Comercianții, ca profesioniști ai întreprinderii economice (noțiune, categorii, obligații, fondul de comerț etc.)”, „Societățile privind activitatea comercială, potrivit reglementării Legii nr. 31/1990”, „Grupurile de interes economic”, „Procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență”.

Această lucrare, la fel ca şi cele care au precedat-o, analizează legislația, doctrina și jurisprudența în deplină corelație cu toate reglementările incidente (inclusiv Codul civil și Codul de procedură civilă) și este adresată tuturor persoanelor interesate de domeniul dreptului comercial, fiind prezentată într-un limbaj accesibil atât studenților și masteranzilor, cât și doctoranzilor, auditorilor de justiție, în general teoreticienilor și practicienilor. 