Tratat de drept civil. Obligațiile Vol. III Raporturile obligaționale extracontractuale AUTOR: prof. univ. dr. Liviu Pop

Ediția a III-a a lucrării, apărută la Editura Universul Juridic în iunie 2020 îl are drept autor pe prof. univ. dr. Liviu Pop, având ca tematică regimul juridic al obligațiilor civile extracontractuale și este prima ediție a acestui tratat apărută după intrarea în vigoare a Noului Cod civil român.

Datorită naturii complexe a acestei tematici, autorul a împărțit acest volum în trei titluri, în funcție de variatele categorii ale izvoarelor obligațiilor, cele ce au o altă etiologie decât contractele, însumând 700 de pagini, astfel: „Obligațiile născute din faptele juridice licite”, „Obligațiile născute din fapte juridice cauzatoare de prejudiciu sau răspunderea civilă extracontractuală (delictuală)” și „Obligațiile născute din angajamente unilaterale”.

Lucrarea constituie o sursă bogată de informații și este alcătuită din analize și argumentări ale soluțiilor teoretice și practice, unele dintre ele tratate dintr-o perspectivă diferită față de argumentările altor autori, incluzând și elemente de noutate, adaptate la modificările apărute în Noul Cod civil.

Liviu Pop este profesor emerit al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, membru corespondent al Academiei Române și autorul a peste 25 de volume: manuale universitare, monografii, tratate, articole și culegeri de studii, unele dintre ele fiind publicate atât în țara noastră, cât și în străinătate.