Stanciu D. Cărpenaru – ilustru profesor de drept civil și comercial

„Sunt sigur că dreptul, prin slujitorii săi, pregătiți în universitățile românești și universitățile străine, își va îndeplini în viitor menirea sa în folosul societății.”

Stanciu Cărpenaru s-a născut la data de 28 noiembrie 1935 în comuna Ghirdoveni, județul Dâmbovița.

Factorul determinant în decizia studierii dreptului l-a constituit revista Justiția Nouă, descoperită întâmplător de domnul Cărpenaru într-una dintre vizitele sale la biblioteca școlii, după cum a afirmat: „Răsfoind această revistă, am dat peste cazuri judiciare cu comentarii de specialitate. Desigur, mi-a trezit interesul, mai ales aspectele spectaculare, dar și analizele privind conduita oamenilor.”[1]

Astfel, domnul profesor Cărpenaru a ales să studieze dreptul, dorindu-și inițial să devină judecător, deși luase în calcul și studierea filosofiei sau a geologiei.

După terminarea facultății, și-a început cariera didactică universitară la Catedra de drept civil (Teoria generală a obligațiilor și Contracte speciale), al cărei titular era marele profesor Francisc Deak. Decizia de a fi cadru didactic a fost una ușoară pentru Stanciu Cărpenaru după ce activat în anii III și IV ai facultății ca președinte al Cercului științific de drept civil (al cărui coordonator științific era profesorul Constantin Stătescu).

În cariera sa didactică, Stanciu Cărpenaru a avut ocazia de a colabora îndeaproape cu prof. Traian Ionașcu (dumnealui fiindu-i îndrumătorul științific de doctorat), T. R. Popescu, Francisc Deak și Constantin Stătescu.

Din anul 1985 și până în 2019 a activat ca arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în perioada 2012 – 2015 fiind și membru al Colegiului Curții de Arbitraj.

Stanciu Cărpenaru a făcut parte din colectivul redacțional al mai multor reviste precum Revista de Drept Comercial (1991 – 2013), Revista Juridica, devenită Curierul Judiciar (2000 – 2016) și Revista Română de Drept al Afacerilor (unde a fost membru de onoare în perioada 2013 – 2019).

A ocupat funcția de prodecan al Facultății de Drept a Universității din București între anii 1967 și 1968, respectiv 1978 și 1984. Între anii 1984 și 1990 a fost decan al Facultății de Drept a Universității din București și director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române. Între anii 1997 și 2005 a fost șeful Catedrei de drept privat al Facultății de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București, iar între anii 2005 și 2008 a fost decan al aceleiași facultăți.

A fost onorat cu multiple premii și distincții de-a lungul frumoasei sale cariere, și anume Premiul Academiei Române „Simion Bărnuțiu” (1984, 2004), Premiul Academiei Române „Andrei Rădulescu” (1993), Premiul Uniunii Scriitorilor pentru carte științifică (2000), Premiul „I. L.Georgescu” al Uniunii Juriștilor (2001), Distincția Doctor Honoris Causa a Universității de Vest Timișoara (2004), Ordinul „Meritul pentru învățământ” în grad de Ofițer (Monitorul Oficial al României, nr. 1181/13.12.2004), Doctor Honoris Causa al Universității Valahia Târgoviște (2007), Premiul de excelență „Octavian Căpățână” al Uniunii Juriștilor (2009), Premiul „Matei B. Cantacuzino”, opera omnia al Revistei Române de Drept Privat și al Uniunii Naționale a Barourilor din România (2010), profesor emerit, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București (2013), membru de onoare al Academiei de Științe Juridice din România (2016).

Profesorul Cărpenaru a publicat un tratat, 14 cursuri, 12 monografii și peste 80 de articole, atât în domeniul dreptului comercial, cât și în domeniile dreptului civil și al dreptului economic. Printre acestea se numără Arbitrajul de stat și practica arbitrală, 1968; Contractele economice speciale, 1983; Dreptul de moștenire, 1983; Drept civil. Contracte speciale. Dreptul de moștenire, în colaborare, 1983; Soluționarea litigiilor dintre unitățile economice; Drept comercial român I, Introducere în studiul dreptului comercial; Faptele de comerț; Comercianții, 1992; Drept comercial, Procedura falimentului, 1998 și, nu în ultimul rând, Tratat de drept comercial român, ediția I, 2009 (care a fost reactualizat în mai multe ediții până în anul 2019 inclusiv). Profesorul universitar dr.h.c. Stanciu Cărpenaru s-a stins din viață în data de 25 noiembrie 2019, cu trei zile înainte să împlinească vârsta de 84 de ani.


[1] www.juridice.ro