Să ne amintim de limba latină

Laudator temporis acti, zicere a cărui autor este Horațiu (65 î.H. – 8 î.H.), înseamnă Acel ce laudă vremurile apuse și o regăsim în celebra lucrare ARS POETICA la versetul 173. Practic, celebra expresie în limba latină se referă la cei care, nemulțumiți de prezent, regretă și laudă vremurile apuse.

Aliudque cupido, mens aliud suadet: video meliora proboque, deteriora sequor! Textul semnat de Ovidiu (43 î.H. – 17 d.H.) reprezintă o expresie a personajului Medeea din Metamorfozele, care recunoaște că știe drumul drept și corect, dar alege exact opusul.

Ars longa, vita brevis – însemnând Viața este scurtă, arta este veșnică – reprezintă o expresie ce aparține celui ce a pus bazele eticii medicale moderne, filozoful grec Hipocrate(460 î.H.– 370 î.H.).

Audiatur et altera pars – însemnând ascultăm și cealaltă parte – subliniază nevoia de a asculta toate părțile implicate înainte de a lua o hotărâre sau a trage o concluzie. Ca multe alte adagii latine, regăsim expresia în cultura populară din grecia antică, în dreptul roman și în Eumenidele lui Eschil (525 î.H. – 455 î.H.).

Aut Caesar, aut nihil – însemnând Ori Cezar, ori nimic – reprezintă o expresie atribuită lui Cezar Borgia (1475 – 1507) și subliniază ambiția nemăsurată.