Reuniunile Instituționale ale Uniunii Internaționale a Notariatului (UINL) 29 septembrie – 2 octombrie 2018 Buenos Aires, Argentina

Anca BAN 

Șef birou Relații internaționale și protocol

 În perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2018 au avut loc la Buenos Aires, în Argentina, Reuniunile Instituționale ale Uniunii Internaționale a Notariatului (UINL), o serie de evenimente organizate bianual de Uniunea Internațională a Notariatului, care, de data aceasta, s-au desfășurat cu sprijinul notariatului argentinian.

Notariatul argentinian și orașul Buenos Aires au fost și gazdele primului Congres Internațional al Notariatului, în 1948, când notarul argentinian José Adrian Negri și omologul său, notarul spaniol Rafael Núñez Lagos, au înțeles, la finalul celui de-al Doilea Război Mondial, utilitatea unei instituții internaționale ce ar permite notarilor din lumea întreagă să facă schimb de experiență într-un cadru de cooperare și îmbunătățire a practicii profesionale.

70 de ani mai târziu, reprezentanți ai notariatelor membre sosiți la Buenos Aires din 87 de țări au dezbătut, pe parcursul a patru zile, teme de larg interes pentru profesia notarială: cooperare notarială internațională, securitate socială notarială, drepturile omului, deontologie profesională, formare profesională, parteneriatul UINL cu organismele internaționale, noile tehnologii, combaterea spălării banilor, actul autentic etc.

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România a participat la aceste Reuniuni Instituționale prin reprezentanții săi, membri în Comisia privind securitatea socială notarială, în Comisia teme și congrese, în Comisia dedicată deontologiei notariale, în Grupul de lucru noile tehnologii și în Grupul de lucru privind actul autentic, dar și în Consiliul general al Uniunii Internaționale a Notariatului.

În zilele de 1 și 2 octombrie, Consiliul general al Uniunii Internaționale a Notariatului și Adunarea Notariatelor membre au analizat și concluzionat, în reuniune comună, subiectele abordate de comisiile și grupurile de lucru ale UINL.

Unul dintre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi a reuniunii comune a Consiliului general și a Adunării notariatelor membre a fost analizarea și dezbaterea solicitării de aderare la Uniunea Internațională a Notariatului a instituției notariale din Liban. Consiliul notarilor din Liban a solicitat aderarea sa la organizația notarială mondială printr-o scrisoare transmisă către UINL în luna iunie 2016. În urma a două vizite de lucru efectuate de reprezentanții Comisiei de cooperare notarială internațională a UINL la Beirut, aderarea acestuia a fost votată în unanimitate de Adunarea notariatelor membre pe data de 1 octombrie 2018.

Tot pe data de 1 octombrie, în cadrul reuniunii Consiliului general, a avut loc forumul „Notarul și persoanele aflate în situație de vulnerabilitate: viitoare provocări”.

Abordarea provocărilor notarului vizavi de apărarea, din punct de vedere juridic, a persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate și consolidarea colaborării dintre sistemul internațional care veghează la protecția drepturilor omului, notarul și organizațiile mondiale pentru persoanele cu dizabilități au fost principalele obiective ale acestui forum.

Notarul a fost întotdeauna în avangarda protecției drepturilor omului, adaptându-se în mod continuu la noile provocări venite odată cu evoluția socială, astfel că instituția notarului își propune să asigure securitatea juridică, aceasta fiind cea care permite dezvoltarea și coeziunea socială.

În cea de-a doua zi a ședinței comune a Consiliului general și a Adunării notariatelor membre, reprezentanții notariatului român, domnul Dumitru Viorel Mănescu, președintele UNNPR, și domnul Ion Marin, vicepreședintele UNNPR, alături de cei peste 100 de participanți la acest eveniment, printre care președinți ai organizațiilor profesionale și delegați în structurile profesionale ale UINL, au analizat și aprobat un Ghid de bune practici pe tema combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, ghid realizat sub coordonarea Grupului de lucru „Lupta împotriva spălării banilor” al UINL. Documentul a fost creat pe baza celor 40 de recomandări ale Grupului de acţiune financiară internațională (GAFI/FATF) și vine în sprijinul notarilor, ajutându-i să respecte obligațiile stabilite în special în cazurile în care nu au fost implicate organisme de autoreglementare.

Cele patru zile dedicate acestui șir de evenimente profesionale s-au încheiat pe data de 2 octombrie cu o cină de aniversare a 70 de ani de la înființarea Uniunii Internaționale a Notariatului, organizație care în 1948 reunea notariatele din 19 state membre, pentru ca în prezent să numere 87 de organizații notariale din întreaga lume.