RECENZIE – Parlamentul României în jurisprudența Curții Constituționale

Autori: Marian Enache, Ştefan Deaconu, Varga Attila

Elaborată dintr-o perspectivă bivalentă, teoretică și practică, lucrarea Parlamentul României în jurisprudența Curții Constituționale se consacră ca un veritabil material doctrinar de drept public dedicat cunoașterii structurate a mecanismelor funcționale în materie constituțională și parlamentară.

          Reglementat statutar prin Constituție ca fiind organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a țării, Parlamentul României își exercită prerogativele legale prin toate mecanismele conferite de legiuitorul român, consolidându-și cadrul democratic pentru exercitarea puterii politice și a puterii legiuitoare a statului prin veritabila contribuție a Curții Constituționale – unica autoritate de jurisdicție constituțională în România și garantul supremației Constituției.

          Analiza centrată de autori pe conceptul dreptului parlamentar aplicat în toată sfera sa de influență îmbină simbiotic profunzimea doctrinară cu practica jurisprudențială, aspect de natură a califica lucrarea drept un instrument de referință în aprofundarea modului în care funcționează democrația constituțională în România, instituția Parlamentului reprezentând pilonul elementar al statului de drept și garanția primordială pentru respectarea drepturilor fundamentale.

          Lucrarea dezvoltă mai multe sectoare de analiză axate pe statutul constituțional și structura bicamerală a Parlamentului României, actele Parlamentului și funcțiile sale: legislativă, de stabilire a principalelor direcții ale activității social-economice, culturale, statale și juridice, de alegere, formare, avizare a formării, numire sau revocare a unor autorități sau instituții publice, de control parlamentar, de conducere în politica externă, de organizare internă și de funcționare proprie, analizează raporturile constituționale dintre Parlament și alte autorități publice și angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului, toate aceste aspecte fiind valorificate prin perspectiva jurisprudențială a Curții Constituționale. Materialul subliniază în mod concret contribuția majoră a Curții în privința instituției parlamentare, prin expunerea consistentă a celor mai relevante decizii pronunțate de aceasta în materia legiferării, a organizării și funcționării Parlamentului.

De asemenea, reprezintă o valoroasă resursă doctrinară pentru profesioniștii dreptului, adresându-se, prin facilitatea expunerii noțiunilor, a teoriei constituționale și a analizelor simple, clare și fluente, inclusiv studenților sau tuturor celor care înțeleg să-și aplece atenția asupra principiilor democrației și a modului în care funcționează statul democratic.

Despre autori:

Dr. Marian ENACHE – președinte al Curții Constituționale a României din anul 2022, doctor în științe juridice: specializarea Drept constituțional.

Diplomă de merit pentru „Contribuția importantă la edificarea statului de drept în România” acordată de Uniunea Juriștilor Democrați din România, 1992;

Premiul „Andrei Rădulescu” în domeniul istoriei dreptului, acordat de Uniunea Juriștilor din România pentru lucrarea „Interpretarea Constituției” (coautor), 2002.

Prof. univ. dr. Ştefan DEACONU – preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, avocat – Baroul Bucureşti

Funcții didactice: profesor universitar doctor – Departamentul de drept public, îndrumător de doctorat în domeniul ştiinţelor juridice, membru în Consiliul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Membru titular și vicepreședinte al secției de drept public – Academia de Ştiinţe Juridice din România, director – Centrul de drept constituţional şi instituţii politice, membru – Asociația Română de Drept Constituțional, membru fondator – Asociaţia Română pentru Iniţiativă Juridică.

Membru în Comitetul ştiinţific al revistei Dreptul, al Revistei de Drept Constituţional, în Consiliul Școlii doctorale a Facultății de Drept, Universitatea din Craiova, în Consiliul ştiinţific al Revistei Române de Studii Electorale, al Revistei Române de Parteneriat Public-Privat, membru în Colegiul de redacţie al revistei Curierul Judiciar.

Distincţii: Ordinul Coroanei în grad de Mare Ofiţer acordat de M.S. Albert II, regele Belgiei, Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler acordat de preşedintele României, diplomă de onoare acordată de Uniunea Juriştilor din România pentru lucrarea Constituţia României. Comentariu pe articole, Premiul „Vespasian Pella” acordat de Uniunea Juriştilor din România, Premiul „Cartea lunii” acordat de Ministerul Afacerilor Externe din România pentru lucrarea Principiul bunei vecinătăţi în dreptul românesc.

Conf. univ. dr. Attila Varga – judecător al Curții Constituționale a României din 2016, doctor în științe juridice, specializarea Drept constituțional.

Funcții didactice: cadru didactic asociat al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Extensia Satu Mare, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, conferențiar universitar la Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe și Artă, Departamentul de științe juridice. Decorat cu Ordinul Național Pentru Merit în grad de Cavaler.