PROFESIA DE NOTAR ÎN AN CENTENAR

1 DECEMBRIE 1918 — 1 DECEMBRIE 2018 

Ioana SPETEANU,

 Specialist în relații publice şi comunicare

 Cetatea bimilenară a Albei Iulia, simbol al unității de neam și de credință a românilor, a găzduit, în perioada 11 – 14 octombrie a.c., seria manifestărilor omagiale organizate de notariatul român cu prilejul împlinirii unui secol de la realizarea celui mai important deziderat al locuitorilor dintre fruntariile vechii Dacii: unirea Transilvaniei cu România și desăvârșirea României Mari. Organizat de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Camera Notarilor Publici Alba Iulia, evenimentul a avut o dublă conotație, marcând atât Centenarul Marii Uniri, cât și contribuția istorică a notarilor transilvăneni la materializarea idealului reunifi cării națiunii române.

ÎNTÂLNIRE PROFESIONALĂ OMAGIALĂ

 Programul a debutat cu întâlnirea profesională omagială a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici și a colegiilor directoare ale Camerelor Notarilor Publici din România. Dezbaterile pe teme profesionale de actualitate au fost precedate de inaugurarea festivă a lucrărilor, prilej cu care, în prezența a 134 de participanți, notari publici și invitați, au susținut alocuțiuni Înaltpreasfinția Sa Irineu Pop, Arhiepiscopul Albei Iulia, președintele UNNPR, dr. Dumitru Viorel Mănescu, viceprimarul orașului gazdă, dl. Paul Voicu, secretarul de stat din Ministerul Justiției, dr. Nicolae Liviu Popa, precum și rectorul Universității „1 Decembrie 1918”, prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz.

 În intervenția sa, dl Dumitru Viorel Mănescu a subliniat faptul că: „[…] pe parcursul istoriei, dar mai ales în epoca modernă, notarii publici au fost participanți activi la evenimentele care au jalonat existența românilor, ca indivizi și colectivitate. Membri ai profesiei notariale au luat parte cu entuziasm la evenimentele anului 1918, contribuind și ulterior la efortul de construcție a statului român unitar și a instituțiilor sale.

 În prezent, ne confruntăm cu provocări determinate de evoluția rapidă a societății informaționale în epoca computerelor și a digitalizării, provocări care ne impun un efort continuu de adaptare și modernizare.”

 În acest context, președintele UNNPR le-a transmis notarilor publici următorul mesaj: „Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, prin structurile sale de conducere, urmărește cu atenție tendințele care se manifestă pe plan internațional și național în legătură cu profesiile juridice și, în special, cu profesia de notar. Este necesar să acționăm anticipativ și proactiv, pentru a fi pregătiți să facem față tuturor provocărilor care ne așteaptă.” La rândul său, adresându-se notarilor publici prezenți, dr. Nicolae Liviu Popa a făcut un scurt istoric al profesiei notariale, accentuând importanța acesteia pentru societate, atât în prezent, cât și în viitor. În acest sens, a fost subliniată încrederea cu care legiuitorul creditează profesia, fapt confirmat prin multitudinea de atribuții delegate notarilor publici, egalând și depășind în acest sens notariate cu tradiție din Uniunea Europeană.

 „Ministerul Justiției, în activitatea desfășurată la nivel legislativ cu ocazia exercitării rolului său instituțional, a urmărit permanent, cu maximă preocupare, perfecționarea cadrului legal în materia profesiei de notar public. […] În mod constant, acesta și-a arătat disponibilitatea de a susține profesia pe parcursul său de dezvoltare și consolidare, respingând cu fermitate orice inițiativă de destabilizare a instituției notarului public și, implicit, a siguranței circuitului civil în materie de contencios.”, a mai afirmat dl Nicolae Liviu Popa.

 LANSARE DE CARTE: „ALBA IULIA. NOTARII ȘI MAREA UNIRE

 Sub auspiciile întâlnirii profesionale omagiale a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici și a colegiilor directoare ale Camerelor Notarilor Publici din România, a avut loc la Alba Iulia un eveniment editorial pe deplin integrat spiritului manifestărilor omagiale dedicate profesiei notariale în anul Centenarului Marii Uniri.

 Într-o atmosferă destinsă și de un pitoresc aparte, datorat muzeografului dr. Ioana Rustoiu, a fost lansată lucrarea de referință „Alba Iulia. Notarii și Marea Unire”. Constituind o nouă filă din istoria sinuoasă a notariatului român, lucrarea este rezultatul efortului unei echipe de autori de excepție și a văzut lumina tiparului la Editura NOTAROM. Aplecându-se cu profesionalism și dăruire asupra înscrisurilor din arhivele cetății Alba Iulia, muzeograful dr. Ioana Rustoiu și notarul public dr. Dan Adrian Doțiu au redat memoriei colective informații inedite despre relația simbiotică dintre locurile încărcate de profunde semnificații istorice ale Albei Iulia și vocația de participanți la făurirea României Mari a notarilor publici transilvăneni.

 Este o lucrare document care reamintește contemporanilor faptul că „[î]n Panteonul eroilor neamului românesc, alături de nume marcante ale istoriei naționale, își dorm somnul de veci generații de anonimi făuritori ai României Mari. Printre ei, odihnesc întru veșnicie și notari publici, participanți direct, prin jertfă de sânge, sau indirect, prin serviciul loial de zi cu zi în slujba societății, la desăvârșirea statului național unitar”, după cum subliniază dr. Dumitru Viorel Mănescu în Cuvântul-înainte.

 Recomandând călduros cartea pentru valoarea aportului informațional, precum și pentru pasiunea pentru detaliile istorice, prim-vicepreședintele UNNPR, dna notar public Doina Rotaru, a argumentat necesitatea elaborării și pe mai departe a unor asemenea lucrări:

 Doar știind de unde venim, care ne este identitatea, care ne sunt rădăcinile și tradițiile, vom ști cine suntem și încotro ne îndreptăm.”

 Dr. Ioana Rustoiu, muzeograf la Muzeul Național al Unirii și coautor al cărții, a conferit o notă aparte evenimentului, întruchipând prin costumație un personaj-cheie implicat direct în actul unirii Transilvaniei cu România. Este vorba despre Elena Pop, sora lui Iuliu Maniu, reprezentantă a femeilor la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918.

 Inițiativa muzeografului nu a fost o întâmplare, dna Rustoiu participând la un proiect original de reconstituire istorică derulat de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Proiectul constă în întruchiparea de către muzeografi a zece personalități implicate în evenimentul de la 1 Decembrie 1918. Este vorba despre Vasile Goldiș, Iuliu Maniu, Iuliu Hossu, Gheorghe Pop de Băsești, Miron Cristea, Elena Pop, Samoilă Mârza, Iosif Jumanca, Alexandru Vaida-Voevod și Aurel Lazăr. Personajele coboară în stradă, aducând istoria mai aproape de oameni, popularizând în rândurile turiștilor și localnicilor momentele cheie ale Marii Uniri.

 COMEMORARE SOLEMNĂ LA CATEDRALA REÎNTREGIRII NEAMULUI DIN ALBA IULIA

 Sub cupola impresionantei Catedrale a Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, reprezentanții notarilor publici din toată țara au participat la slujba religioasă ofi ciată de un sobor de preoți în memoria eroilor neamului și a confraților adormiți întru veșnicie. Cinstind trecutul și comemorând înaintașii, notarii publici de astăzi se recunosc ca fiind continuatorii devotați ai unei profesii ai cărei germeni au încolțit cu mai bine de nouă secole în urmă aici, în spațiul transilvan, profesie aflată prin excelență în serviciul cetățenilor și al statului.

 SCHIMBAREA GĂRZII CETĂȚII ALBA CAROLINA, O TRADIȚIE DIN SECOLUL AL XVIIILEA

 Atmosfera încărcată de semnificații în care s-au desfășurat festivitățile de celebrare a Centenarului Marii Uniri de la 1918 a fost potențată de participarea reprezentanților notarilor publici la ceremonialul schimbului de gardă al cetății. Garda Ansamblului Arhitectural Hotel Medieval, sau Garda Cetății, a conferit autenticitate și patină istorică, reînviind pentru privitori imagini specifice secolului al XVIII-lea, când între zidurile de netrecut la acea dată mărșăluiau soldații austrieci. Ceremonialul a avut loc pe Traseul celor Trei Fortificații, după care „soldații” s-au deplasat către platforma de artilerie, unde au fost trase salve de tun „în cinstea drapelului municipiului și a oaspeților Cetății”.

 FOLCLOR ROMÂNESC AUTENTIC DE PE PLAIURI TRANSILVANE 

Ultimul reper de pe agenda festivităților l-a constituit spectacolul extraordinar susținut de rapsozi populari cunoscuți, promotori ai folclorului românesc autentic. Auditoriul s-a ridicat pe deplin la înălțimea momentului, notarii publici participanți purtând costume populare specifice zonelor folclorice din care provin și amintind, în acest fel, de delegații convocați la Adunarea Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, aleși din cele 130 de circumscripții electorale ale românilor din Transilvania, Ungaria și Banat, precum și de reprezentanți ai fraților din Vechiul Regat.