Prima rundă de chestionare Q-NOT confirmă: Dialogul profesional este mai necesar ca oricând. Vă invit să continuăm!

Comunicare constructivă, dialog autentic, constanță în interacțiune și reciprocitate – aceștia sunt indicatorii de performanță pe care ne-am propus să îi realizăm prin noul canal de comunicare pe care, în luna aprilie, Uniunea l-a deschis către dumneavoastră, stimați colegi și membri ai profesiei. Mă refer aici la platforma online Q-NOT de sondare a opiniei și cercetare sociologică, cu ajutorul căreia – după cum vă informam la acel moment – ne propunem să luăm pulsul real în chestiuni importante de interes general, dar și specific privind activitatea notarială.

Vă mulțumesc tuturor pentru deschiderea cu care ați întâmpinat invitația noastră la dialog. Feedbackul pozitiv pe care l-am primit din partea celor mai mulți dintre dumneavoastră este extraordinar de motivant. Afirm aceasta atât în nume personal, cât și în numele echipei de specialiști care a făcut posibilă existența și funcționarea Q-NOT. Programatori de elită ai INOT, entitatea informatică asociată Uniunii, au creat, în colaborare cu sociologi cu experiență, un instrument care, iată, se dovedește util și necesar. Analiza sociologică a primei runde de chestionare confirmă această realitate.

Colegii notari care s-au înrolat printre primii pe platforma Q-NOT, în majoritate privesc acest nou canal de comunicare în primul rând ca pe un mijloc de informare cu privire la evenimentele care le pot afecta activitatea. Totodată, Q-NOT este considerată un facilitator de dialog „de jos în sus”, prin care problemele cu care notarii care se confruntă în activitatea profesională pot fi aduse la cunoștința UNNPR. În procente, colegii care au exprimat aceste păreri reprezintă 77% din respondenți. Cei care constituie diferența până la 100% consideră prioritar să fie informați în primul rând despre activitatea Uniunii și abia apoi listează opiniile majorității.

V-am propus ca temă cheie a acestui prim exercițiu de comunicare digitală estimarea impactului pe care conflictul din Ucraina l-ar putea avea asupra birourilor notariale. Oglindă fidelă a vitalității și viabilității activităților din economia națională, din sfera privată și publică, activitatea noastră profesională cotidiană ia pulsul real al societății. Prin urmare, percepția notarilor asupra realității imediate, concrete este fără niciun dubiu un indicator credibil al evoluțiilor viitoare.

Din răspunsurile dumneavoastră la chestionarele digitale Q-NOT reiese că gradul de îngrijorare cu privire la conflictul militar din Ucraina este unul ridicat pentru 3 din 4 respondenți, motivația centrală a acestei îngrijorări fiind conturată de impactul negativ al conflictului asupra economiei românești și de posibilitatea extinderii conflictului la nivel regional sau global. De asemenea, sunt menționate în plan secund drama umanitară a victimelor războiului și creșterea sentimentului general de nesiguranță.

În ceea ce privește rezultatul mobilizării exemplare a notariatului român în sprijinul refugiaților ucraineni, capabilitățile pe care le-am mobilizat într-un timp extrem de scurt s-au dovedit net superioare necesarului de asistență: doar 1 din 5 notari participanți la sondaj au fost în situația de a fi solicitați pentru a acorda servicii notariale refugiaților ucraineni.

Estimările cu privire la impactul direct sau indirect asupra activității notariale indică o îngrijorare crescută față de posibila scădere a puterii de cumpărare a populației, corelată cu reducerea semnificativă a tranzacțiilor imobiliare, accentuată și de majorarea prețurilor la energie și combustibili și creșterea prețurilor la materialele de construcții. Colegii notari mai menționează ca factor perturbator al normalității și teama de război a clienților, sentiment de natură să inhibe deciziile individuale și de grup care dinamizează viața economică și socială.

Privită din perspectivă managerială, profesia noastră implică o ponderare permanentă a riscurilor. Consilierea clienților în favoarea prudenței și legalității urmărește minimizarea riscurilor pe care deciziile importante de viață sau de business le incumbă. Suntem manageri de risc până la un punct. Anticipăm viitorul, asigurând un proces coerent de identificare proactivă și prospectivă a riscurilor inerente. Gândim, totodată, posibile soluții la provocările viitorului anticipat. Colegii care au dat curs invitației de a participa la acest prim dialog intraprofesional au luat în considerare scenariul în care piața imobiliară ar putea suferi o contracție sau chiar un blocaj al tranzacțiilor imobiliare. În această situație, primele lor trei opțiuni de continuare a activității notariale au în vedere reducerea cheltuielilor cu utilitățile specifice biroului notarial, creșterea taxelor la alte servicii notariale și informatizarea anumitor componente ale serviciilor notariale.

Toate aceste informații despre ceea ce vă preocupă cu prioritate, despre problemele cu care vă confruntați în activitatea notarială și soluțiile pe care le considerați viabile și lucrative sunt esențiale în prefigurarea strategiei de dezvoltare a notariatului. Fiecare dintre noi, accesând platforma Q-NOT și luând parte activ la dialogul digital oferă un input valoros comunității noastre profesionale, este o resursă importantă pentru ceilalți. Participă la un schimb real de informații, idei și soluții, servind astfel interesul general al profesiei. Q-NOT nu este un eveniment izolat, un „capriciu” în comunicarea Uniunii cu membrii săi din toată țara. Q-NOT se dorește și trebuie să fie o permanență comunicațională. Informația este aurul vremurilor pe care le trăim. În siajul acesteia vine tehnologia, noile tehnologii, mai precis. Dialogând deschis, colegial și relaxat pregătim profesia pentru viitor. Împreună!