Imago iuris. Imaginarul dreptului

Lansată cu ocazia aniversării a 30 de ani de la
înființarea Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara,
cartea Imago iuris. Imaginarul

Cronica unei revoluții anunțate: reinventarea în ritm alert a profesiei

Întâlnirile
profesionale cu colegii notari francezi reprezintă adevărate evenimente sub
semnul colaborării, bunelor intenții, respectului reciproc și amiciției. De
fiecare dată și cu rezultate palpabile, acestea

Să ne amintim de limba latină

Laudator temporis acti, zicere a cărui autor este Horațiu (65 î.H.
– 8 î.H.), înseamnă Acel ce laudă vremurile apuse și o regăsim în
celebra

EFECTUL RETROACTIV AL ÎNCETĂRII REGIMULUI MATRIMONIAL AL COMUNITĂȚII LEGALE ÎN CAZUL DIVORȚULUI PRIN PROCEDURĂ NOTARIALĂ

Rezumat

Studiul
pe care l-am întreprins caută să explice de ce și cum poate fi constatată de
către notarul public încetarea regimului matrimonial, atunci când voința
soților

Lichidarea regimului matrimonial Partea a II-a (continuare din numărul trecut)

• Dorim să mulțumim pentru acordul de republicare dat de
către Revista de Dreptul Familiei în care conținutul articolului a fost
inițial publicat într-o altă

DEMERSURI PRIVIND IDENTIFICAREA EMOLUMENTULUI SUCCESORAL

Rezumat: Documentarea de față are ca punct de plecare
situația întâlnită în practică în care succesibilul nu are cunoștință despre
întinderea masei succesorale rămase după

Despre incidența înscrisurilor întocmite într-o limbă străină în activitatea notarială

În conformitate cu prevederile din Legea
notarilor publici, toate înscrisurile solicitate de părți, precum și orice act
de procedură notarială se vor redacta în limba

Mecanismul statului de drept – 2020 al UE. Raportul dintre dreptul UE și dreptul național al statelor membre, cu referire specială la România. Supremație vs suveranitate

Organizată în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, în
zilele de 14 și 15 octombrie 2021, conferința intitulată „Mecanismul statului de drept – 2020 al

Ion P. Filipescu. Evocarea unei personalități

S-a născut la data de 18 martie 1927 în satul Moțăței, din județul Dolj.

Studiile liceale le-a urmat în București, după care a intrat