Conotațiile romantice ale unui testament regal

„Vreau să odihnesc acolo în mijlocul frumuseţilor făurite de mine, în mijlocul florilor ce le-am sădit. Şi cum acolo se găseşte inima mea

Revocarea acordului pentru deplasarea unui minor – modalitate de exercitare a autorității părinteşti

„Practica arată că, în nenumărate situaţii, conflictele personale dintre părinţi (indiferent că sunt sau nu căsătoriţi) influenţează negativ exercitarea autorităţii părinteşti.”

Notar public Dragoş

Certificatul de reorganizare, act juridic constatator sau constitutiv de drepturi?

„Am încercat să demonstrez că actul care produce transferul drepturilor de la societatea transmițătoare către societatea dobânditoare este hotărârea finală a adunării generale

Clauza de confidențialitate a salariului

„Nu există niciun motiv pentru care cineva are dreptul să te întrebe despre salariul tău din trecut, însă foarte mulţi candidați cred că

Studiu de caz

Doina DUNCA

Director al Direcției juridice, legislație, studii notariale, UNNPR

Rezumat: Imobilele construite de un întreprinzător, în scopul vânzării, constituie elementeale fondului de comerț ce

PROFESIA DE NOTAR ÎN AN CENTENAR

1 DECEMBRIE 1918 — 1 DECEMBRIE 2018 

Ioana
SPETEANU,

 Specialist în relații publice şi
comunicare

 Cetatea bimilenară a Albei Iulia, simbol al unității de neam și de credință

Dreptul familiei: Efectele patrimoniale ale regimurilor matrimoniale și parteneriatelor înregistrate

„S-a
subliniat că, deși statele membre UE care nu participă la procedura de
cooperare consolidată sunt considerate state terțe, acestea nu au
același statut ca statele membre non-UE, deoarece ele

Autoritatea părintească – între măreție şi decădere

Notar public Dragoș ISACHE

Camera
Notarilor Publici Bacău

 Lucrarea, apărută la Editura Solomon în anul 2018
şi coordonată de prof. univ. dr. Marieta Avram, este structurată în trei
părţi, cuprinzând 26