Am redescoperit valența profundă a solidarității profesionale

Trăim
cu toții vremuri de teamă ce au venit peste noi pe neașteptate!

Mai
mult decât rapiditatea cu care s-a instalat teama, ne înspăimântă că nu

PANDEMIA ȘI EXECUTAREA CONTRACTELOR

„Lasă totul să ţi se întâmple: frumuseţe și teroare.

Doar continuă. Niciun sentiment nu este final.”

Rainer Maria Rilke

Cuvinte-cheie:

Forță majoră, teoria impreviziunii,
bună-credință, eveniment excepțional, exonerare,

Donaţia post-mortem a uzufructului succesiv

Rezumat

Legiuitorul interzice supravieţuirea unui dezmembrământ
al dreptului de proprietate momentului decesului titularului său. Dacă
uzufructul ar fi perpetuu (și s-ar putea transmite pe cale succesorală),

Decizia C.J.U.E. din 9 martie 2017 – Piringer – legitimitatea reglementărilor care impun intervenţia notarului public din ţara situării imobilului pentru înscrierea actului în cartea funciară

REZUMAT:

Curtea de
Justiţie a Uniunii Europene a pronunţat în 2017 o decizie cu impact major
asupra intervenţiei notariale în tranzacţiile imobiliare. Soluţia merită
prezentată datorită posibilităţilor

Contractul de vânzare autentificat de notarul public – poate constitui titlu executoriu pentru o obligație de a face, constând în predarea imobilului vândut la o anumită dată?

Rezumat:
Contractul de vânzare al unui imobil autentificat
de notarul public nu constituie titlu executoriu pentru obligația vânzătorului
de a-l preda liber, la termenul stipulat în

Lansare de carte – Constituția României. Comentariu pe articole Ediția a II-a COORDONATORI: Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu

Luni, 9 decembrie 2019,
în Sala „Dimitrie Cantemir” de la Palatul Parlamentului, a avut loc lansarea
cărții „Constituția României. Comentariu pe
articole”, ediția a II-a. Comentariul,

Stanciu D. Cărpenaru – ilustru profesor de drept civil și comercial

„Sunt
sigur că dreptul, prin slujitorii săi, pregătiți în universitățile românești și
universitățile străine, își va îndeplini în viitor menirea sa în folosul
societății.”

Stanciu
Cărpenaru s-a născut

In memoriam: Vasile Dragoș

Pentru mine, notarul era personajul cel mai important din viața satului întrucât el era primul cu semnătura pe actul de naștere, el

Cu responsabilitate, despre viitor

Recenta
participare la un forum european dedicat adoptării noilor tehnologii în
activitatea notarială mă îndeamnă să reflectez la locul și rolul profesiei
noastre în era digitală.