Este posibil ca prin emiterea titlului de proprietate să se anuleze implicit o parte din constatările cuprinse într-un certificat de moștenitor?

Rezumat:

Legea fondului funciar reglementează condițiile
reconstituirii dreptului de proprietate
asupra terenului aferent casei de locuit, grădinii, livezii și viei de pe lângă
aceasta în privința proprietarilor

FIŞA DE CONSILIERE A PĂRŢILOR (I) – Variante de contracte de vânzare –

REZUMAT

Conţinutul activităţii de consiliere este diferit în funcţie de fiecare act juridic în parte, fie că este unilateral, fie că este bilateral, astfel

Buletinul Notarilor Publici, nr. 1/1996

SERIE NOUĂ (PRIMUL NUMĂR AL REVISTEI ÎN FORMAT ACTUAL)

Buletinul Notarilor Publici, în noua serie a aces­tuia,
după trecerea de la notariatul de stat la

Tigran Pruncu, o mare personalitate, puțin cunoscută nouă azi

Au existat, acum un secol, notari publici care au scris pagini
memorabile în isto­ria acestei profesii. Unul dintre ei este Tigran Pruncu,
poate cel mai

Despre noi…

Dragi colegi,

Coeziunea instituţională a membrilor corpului notarial este azi realizată
deplin din punct de vedere tehnic. Ea a debutat în anul 1995 şi a

Armonia din perspectivă profesională

Inspirat, în editorialul acestui număr al Buletinului Notarilor Publici, Viorel Mănescu, președintele UNNPR, abordează, printre altele, tema coeziunii.

Citind
acest editorial, am intuit că,

DREPTUL ȘI STATUL DE DREPT FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU PROVOCĂRILE ÎNCEPUTULUI MILENIULUI AL III-LEA

În cele ce urmează voi încerca să exprim succint câteva opinii asupra
capacității dreptului și a statului de drept de a răspunde provocărilor din
lumea

Particularitățile de întocmire a unor categorii de acte și acțiuni notariale conform legislației din România și Republica Moldova

REZUMAT

Interesul
pentru elaborarea prezentei cercetări este determinat de faptul că, în România,
Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 în continuare conține

Operele orfane şi operele anonime(1)

REZUMAT

Una dintre problemele controversate de ceva timp a fost definirea
regimului juridic pentru așa-numitele „opere orfane”. Operele orfane sunt lucrări
pentru care încă există drepturi