Nici posesia nu mai e ce-a fost!

Rezumat

              Dobândirea
proprietăţii prin posesia îndelungată ţine, în fundamentul său, de dreptul
natural. Condiţiile acestei dobândiri originare sunt, fireşte, stabilite de
dreptul civil. Posesia însoţeşte omenirea

Exheredarea. Teorie și practică notarială

Rezumat

Dezmoștenirea reprezintă dispoziția prin care testatorul
îi înlătură de la succesiune pe unul sau mai mulți dintre moștenitorii săi
legali. În terminologia juridică, mai este

Congresul LVI al Notarilor Italieni „Casă, Cultură, Persoană – O Capodoperă Italiană”, eveniment organizat de Consiliul Național al Notariatului în perioada 3-5 noiembrie, la Roma

În
perioada 3-5 noiembrie 2022, la Roma, a avut loc cel de-al LVI-a Congres al Notarilor
Italieni „Casă, Cultură, Persoană – O Capodoperă Italiană”, eveniment

Istoria dreptului românesc – autori: prof. univ. dr. Petre Buneci și istoricul Cristian Moșneanu

Ca să înțelegi un popor, trebuie, mai întâi, să-i
cunoști trecutul. Istoria dreptului românesc reprezintă o parte din însăși
istoria poporului român, din care a

Teofil Simionovici – evocarea unei personalități

S-a născut în anul 1864 în Căbești, Bucovina (localitate
ce face parte din Ucraina în zilele noastre). A urmat cursurile Facultăţii de
Drept a Universităţii

Apel la implicare asumată

Cumpăna
dintre ani este, tradițional, moment de bilanț și, deopotrivă, de proiectare
într-un viitor realizabil a dorințelor, aspirațiilor, ambițiilor și idealurilor
fiecăruia dintre noi. Ca persoane

Lichidarea regimului matrimonial PARTEA a III-a (continuare din numărul trecut)

• Dorim să mulțumim pentru acordul de republicare dat de
către Revista de Dreptul Familiei în care conținutul articolului a fost
inițial publicat într-o altă

Nici posesia nu mai e ce-a fost! PARTEA I (continuare în numărul viitor)

Rezumat

            Dobândirea
proprietăţii prin posesia îndelungată ţine, în fundamentul său, de dreptul
natural. Condiţiile acestei dobândiri originare sunt, fireşte, stabilite de
dreptul civil. Posesia însoţeşte omenirea