Vânzarea cu opțiune de răscumpărare

REZUMAT

Chiar dacă denumirea marginală nu este sincronizată cu structura sa, vânzarea cu opțiune de răscumpărare devine cu succes prin modalitatea proprietății rezolubile

Succesiunea mortis causa în patrimoniul digital

O ABORDARE*

CONFERINȚĂ ȚINUTĂ LA CAMERA NOTARILOR DIN MADRID, SALA ACADEMICĂ, ÎN DATA DE 24 IANUARIE 2019

 *
Această contribuție reprezintă rezultatul Proiectului de Investigație I+D+i
finanțat

Înscrierea ipotecii asupra unui imobil în favoarea căruia există o servitute de trecere

REZUMAT

Textul își propune să trateze probleme punctuale de practică notarială în cazul ipotecării unui imobil în favoarea căruia a fost constituită, anterior,

Studiu de caz – Este posibil ca întreținerea convențională să înceteze prin renunțare din partea creditorului?

REZUMAT

 Dacă s-ar pune semnul
egalității între două operațiuni juridice – denunțarea unilaterală de către
creditor a contractului de întreținere și renunțarea, din partea acestuia, la
dreptul

Citarea succesibililor în cadrul unei proceduri succesorale cu element de extraneitate » Partea a II-a (continuare din numărul trecut)

EGIPT

Convenție privind asistența judiciară în materie civilă, comercială și de statut personal între Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt (ratificată prin Decretul

ZIUA JUSTIȚEI 2019 – Evoluția și perspectivele profesiilor juridice în contextul tendințelor legislative naționale, europene și internaționale

Cu ocazia Zilei Justiției,
Uniunea Juriștilor din România a organizat în data de 3 iulie 2019 un eveniment
care a avut ca temă „Evoluția și

ZIUA DONATORULUI DE ORGANE 2019 – Maraton moto-velo pro viață

Notarii publici,
reprezentați de UNNPR, au făcut echipă cu Asociația Transplantaților din România
în campania de informare și sensibilizare dedicată donării de organe. Maratonul
moto-velo organizat

SPANIA. Oficiul Notariatului găzduiește un seminar UE privind accesul la justiție al persoanelor cu dizabilități

Consiliul General al
Notarilor (CGN) a găzduit seminarul „Garantarea accesului la justiție pentru
persoanele cu dizabilități. Identificarea lacunelor în formarea profesioniștilor
din domeniul juridic”. Participanții au

100 de ani de la sacrificiul lui Gheorghe Ionescu

Arhim. conf. univ. dr.TEOFAN MADA

SURSA: ARQ.RO

S-au împlinit o sută de ani de la sacrificiul lui Gheorghe Ionescu. Notarul Gheorghe Ionescu a murit legat