Cu responsabilitate, despre viitor

Recenta
participare la un forum european dedicat adoptării noilor tehnologii în
activitatea notarială mă îndeamnă să reflectez la locul și rolul profesiei
noastre în era digitală.

Un sfert de secol ce a trecut ca într-o clipă

Un sfert de secol ce a trecut ca într-o clipă. Un sfert de secol care a trecut peste noi cu bunele și relele lui,

Petitiones in tempus pestis

Caravanele cu
mărfuri, armatele războinice, călătorii străini, transhumanța, numeroase alte
deplasări de populație au fost câțiva dintre factorii care au făcut ca
epidemii, generate de boli

Uite falsul, nu e falsul – Povestea revocării unei procuri… „false”!

Rezumat

Revocarea
unui mandat nu pune probleme practice de aplicare. Mandantul are dreptul
discreţionar de a revoca mandatul, chiar şi atunci când acesta a fost

Particularități privind revocabilitatea donației între soți și necesitatea acestei reglementări

Rezumat: Donațiile
între soți sunt o categorie aparte de contracte întâlnite în practică.
Beneficiind de un regim juridic aparte, derogatoriu de la dreptul comun nu

Dreptul legal de preempțiune

REZUMAT

Expres reglementat de normele de drept comun, precum și
de alte acte normative cu caracter special, dreptul legal de
preempțiune reprezintă instrumentul legiuitorului prin

Executarea clauzei de preciput și reducțiunea ei

Rezumat: Executarea clauzei de preciput are loc la moartea
dispunătorului, prin înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate
în favoarea soțului supraviețuitor, doar în

Solicitările de copii din arhiva notarială vs. secretul profesional

„Être notaire c’est d’abord posséder la culture du secret”

Jean-François Sagaut, „Notaires: la religion du secret”, în Droit et patrimoine,
septembrie 2010, p. 10

„Este o

Gestionarea emoțiilor în funcția notarială

O abordare nouă a „inteligenței emoționaleˮ în activitatea notarului.
Analiza a beneficiat de un plus de valoare pentru că autoarea sa, doamna notar
Curiel Acosta,