Digitalizarea și comunicarea intraprofesională, o simbioză de succes

În jumătatea de an care a
trecut sub semnul nefast al crizei sanitare generate de pandemia COVID-19,
profesia notarială s-a confruntat cu provocări inimaginabile în

Funcționar maghiar și patriot român Portretul profesional al lui Mihail Bejan, notar din Lugoj Rokolya Gábor Notar public în Budapesta, Ungaria – Partea I (continuare în numărul viitor) –

Mihail Bejan a fost o personalitate marcantă
a celei de a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Integrat în societatea
notarială maghiară și în comunitatea

Administrarea succesiunii de către executorul testamentar

Rezumat

Execuţiunea testamentară are un
caracter neutru, în sensul că nu are nicio influenţă asupra transmisiunii
succesorale, nu aduce atingere dreptului de proprietate al moştenitorilor. Or,
această

ÎNCETAREA REGIMULUI MATRIMONIAL POTRIVIT CODULUI CIVIL

Rezumat

Studiul pe
care-l propunem pentru discuție se referă, în principal, la analiza unor
articole din Codul civil, respectiv art. 319, 355 și 385 care, direct

Validitatea principiilor notarului public în secolul 21 » Partea a III-a (continuare din numărul trecut)

6.3.
PRINCIPIUL IMPARȚIALITĂȚII se înscrie în scheletul activității notariale
datorită faptului că notarul public îndeplinește funcția de ,,judecător
extrajudiciar”,intervenția lui
juridică fiind în amonte în raport cu

Contribuția notarului public în situația în care viitorii soți/soții decid să renunțe la clauza cu privire la creanța de participare stipulată în art. 360 alin. (2) C. civ.

REZUMAT:  Prezentul articol
debutează cu o scurtă prezentare istorică a cadrului legal aplicabil în țara
noastră în privința regimurilor matrimoniale și a relației de

Actul juridic în Noul Cod civil – COORDONATOR: Marian Nicolae

                Anunțul conform
căruia, la Editura Solomon, sub coordonarea domnului profesor Marian Nicolae
este în curs de tipărire o carte cu importanță practică din mai

Constantin Bosianu, om politic și magistrat de elită

Constantin Bosianu (născut
Bozianu) s-a născut la data de 10 februarie 1815 în București. A urmat studiile
Colegiului „Sfântul Sava” din București, timp în care

CORONA EXIT către un notariat digital cu față umană

Pe măsură ce
rigorile stării de urgență pandemică se diluează și societatea tinde să revină
treptat la rutinele cotidiene anterioare crizei sanitare, sesizez un laitmotiv
cvasigeneral,