Lichidarea regimului matrimonial PARTEA a III-a (continuare din numărul trecut)

• Dorim să mulțumim pentru acordul de republicare dat de
către Revista de Dreptul Familiei în care conținutul articolului a fost
inițial publicat într-o altă

Nici posesia nu mai e ce-a fost! PARTEA I (continuare în numărul viitor)

Rezumat

            Dobândirea
proprietăţii prin posesia îndelungată ţine, în fundamentul său, de dreptul
natural. Condiţiile acestei dobândiri originare sunt, fireşte, stabilite de
dreptul civil. Posesia însoţeşte omenirea

Imago iuris. Imaginarul dreptului

Lansată cu ocazia aniversării a 30 de ani de la
înființarea Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara,
cartea Imago iuris. Imaginarul

Cronica unei revoluții anunțate: reinventarea în ritm alert a profesiei

Întâlnirile
profesionale cu colegii notari francezi reprezintă adevărate evenimente sub
semnul colaborării, bunelor intenții, respectului reciproc și amiciției. De
fiecare dată și cu rezultate palpabile, acestea

Să ne amintim de limba latină

Laudator temporis acti, zicere a cărui autor este Horațiu (65 î.H.
– 8 î.H.), înseamnă Acel ce laudă vremurile apuse și o regăsim în
celebra

EFECTUL RETROACTIV AL ÎNCETĂRII REGIMULUI MATRIMONIAL AL COMUNITĂȚII LEGALE ÎN CAZUL DIVORȚULUI PRIN PROCEDURĂ NOTARIALĂ

Rezumat

Studiul
pe care l-am întreprins caută să explice de ce și cum poate fi constatată de
către notarul public încetarea regimului matrimonial, atunci când voința
soților

Lichidarea regimului matrimonial Partea a II-a (continuare din numărul trecut)

• Dorim să mulțumim pentru acordul de republicare dat de
către Revista de Dreptul Familiei în care conținutul articolului a fost
inițial publicat într-o altă

DEMERSURI PRIVIND IDENTIFICAREA EMOLUMENTULUI SUCCESORAL

Rezumat: Documentarea de față are ca punct de plecare
situația întâlnită în practică în care succesibilul nu are cunoștință despre
întinderea masei succesorale rămase după