Notariatul român sub semnul permanenței și a continuității profesiei

Final de mandat, moment de bilanț: tragem linie pe 17 noiembrie și punem punct unei perioade unice în istoria profesiei notariale. Doi ani de normalitate, predictibilitate și calm profesional amalgamați cu aproape alți doi dominați de provocări de o magnitudine de neimaginat înainte de criza pandemică globală. Pe plan profesional, dar și personal am resimțit cu toții teribila undă de șoc a resetării tuturor activităților umane sub impactul crizei sanitare, căreia, după cum era de așteptat, i se suprapune o criză economică fără precedent, cu consecințe sociale lesne de anticipat.

Dat fiind contextul, voi trece succint în revistă activitățile care au jalonat viața internă a profesiei în perioada la care mă refer. Consider acest exercițiu de transparență ca obligatoriu. Doar raportându-ne la fapte și realizări concrete vom putea întări fibra notariatului român, căutând formula optimă de exercitare a profesiei în noua realitate în curs de configurare.

Încă de la debutul crizei sanitare, am stabilit ca prioritate zero garantarea continuității serviciilor notariale, cu respectarea imperativului protejării sănătății atât a colegilor notari, cât și a cetățenilor solicitanți de servicii notariale. Concomitent, ne-am concentrat pe limitarea, pe cât posibil, a efectelor imediate induse de reducerea activității birourilor notariale și pe elaborarea unor reglementări interne profesiei, menite să acționeze ca amortizoare de șoc.

Alături de colegii notari din echipa de conducere a Uniunii, am înființat în regim de urgență un comitet însărcinat cu trasarea direcțiilor strategice de contracarare a efectelor crizei. Primele măsuri adoptate au vizat stabilirea normelor privind asigurarea continuității activității birourilor notariale, concomitent cu reducerea cotei de contribuție a anumitor indemnizații datorate de membrii profesiei. Acestor măsuri li s-a adăugat răspunsul prompt al Uniunii la riscul de contaminare cu virusul SARS-CoV-2: din bugetul UNNPR și al CNARNN-Infonot au fost cumpărate și puse gratuit la dispoziția birourilor notariale din toată țara produse igienico-sanitare de primă necesitate în context pandemic.

Am considerat, totodată, că o comunicare transparentă și în timp real cu dumneavoastră, stimați colegi, reprezintă condiția vitală a surmontării cu bine a perioadei de criză. În acest sens, am adoptat cu celeritate sistemul de videoconferință pentru comunicarea internă. Decizii strategice de maximă importanță au fost adoptate prin intermediul aplicației zoom în cadrul Consiliului Uniunii, Biroului Executiv și Colegiilor Directoare. Rezultatele pozitive ale implementării acestor decizii au asigurat continuitatea activității noastre în serviciul cetățenilor și statului. Există însă o serie de activități importante ale notariatului român pentru care acest sistem de lucru nu este, deocamdată, adecvat. Într-un orizont de timp rezonabil, acest neajuns își va găsi rezolvarea.

Răspunsul rapid și concertat la criza sanitară nu a trimis, niciun moment, în stand-by activitatea de modernizare a profesiei, de integrare a acesteia în paradigma globală a digitalizării tuturor activităților umane. Preocuparea noastră pentru soluționarea problemelor de procedură ce țin de comunicarea rapidă la distanță și în deplină siguranță cu și între membrii corpului notarial s-a materializat în „Strategia de digitalizare a activității notariale 2020 2022” – document programatic crucial în procesul de adoptare a noilor tehnologii în activitate notarială.  

Iată, pe scurt, câteva dintre jaloanele digitalizării profesiei: acte și proceduri notariale reglementate de legislația în vigoare ce pot fi instrumentate și în formă electronică; propuneri de noi acte și proceduri notariale care ar putea fi instrumentate în formă electronică; procedura încheierii actelor notariale electronice în formă autentică, realizarea interconectării birourilor notariale cu platformele informatice ale instituțiilor publice de interes pentru activitatea notarială; modificarea programei de pregătire profesională a notarilor publici, a personalului de specialitate din cadrul birourilor notariale și a notarilor stagiari în sensul introducerii de cursuri tematice privind activitatea notarială electronică; informatizarea activității administrative a Uniunii, Camerelor și entităților aflate în coordonarea acestora prin elaborarea și comunicarea tuturor documentelor administrative în format electronic; realizarea unei infrastructuri de comunicație între birourile notariale, Uniune, Camere și entități care să asigure comunicarea în condiții de maximă siguranță a actelor notariale electronice către registrele de publicitate și autorități, precum și obținerea de informații de la autoritățile publice necesare întocmirii actelor și procedurilor.

O primă etapă preliminară a informatizării activității notariale a fost deja finalizată. Mă refer aici la programul de gestiune a birourilor notariale I-NOT. Trebuie să mărturisesc că am fost plăcut impresionat de deschiderea și interesul cu care a fost primit acest instrument modern de lucru pentru birourile notariale. Feedback-ul primit din partea dumneavoastră a fost extraordinar și mi-a confirmat, dacă mai era nevoie, valoarea muncii în echipă. Mă refer aici în primul rând la specialiștii IT de înaltă clasă implicați în diverse proiecte inovative pentru profesia noastră.

Sub ochii noștri, începând din anul 2007, colega noastră Doina Rotaru și colaboratorii săi au dezvoltat etapizat un set de instrumente – Registrele Naționale Notariale – a căror implementare în activitatea noastră profesională consolidează rolul notarului de garant al păcii sociale și practician al justiției preventive în serviciul societății. Întreaga lor activitate și roadele acesteia se bazează exclusiv pe sursele proprii ale CNARNN-Infonot, constituite din încasările Centrului. Țin să subliniez acest aspect și să felicit echipa CNARNN-Infonot pentru dăruirea profesională și modestia umană cu care, în anonimat, creează cadrul datorită căruia poziția și competențele noastre sunt consolidate în permanență.

În încheiere, dar nu în ultimul rând, vă invit să rememorăm momentul aniversar definitoriu din istoria recentă a notariatului român: marcarea, pe 17 noiembrie 2020, a unui sfert de secol de activitate practică notarială sub semnul continuității acestei nobile profesii liberale. Sentimentul de apropiere, de apartenență la un trecut comun  și la o conștiință profesională clar definită a fost mai pregnant ca niciodată în rândurile noastre. Conștientizarea acută a importanței solidarității de breaslă în momentele de inflexiune ale istoriei ne-a ajutat să depășim încercările uniți, solidari, nelăsând în urmă niciun membru al familiei noastre profesionale.

Este o realizare extraordinară, pentru care, dragi colegi, vă mulțumesc! Împreună închidem acum un capitol din istoria profesiei, pentru a păși cu încredere într-un viitor pe care îl primim cu responsabilitate și optimism în viețile noastre profesionale.