NOTARIATUL ÎN LUME Notariatul Libanez

În 2018, notariatul din Liban a devenit cel de-al 88-lea membru al Uniunii Internaționale a Notariatului (UINL). În parteneriat cu UINL, La Semaine Juridique (Săptămâna juridică) vă propune să descoperiți acest notariat din Orientul Apropiat.

 Inspirat în mare măsură de notariatul de tip latin, notariatul libanez a fost înființat, în mod oficial, printr-o lege notarială sub egida mandatului francez în 1940. Însă, de abia în anul 2014 notarii libanezi s-au organizat într-un corp profesional, în urma alegerii primului Consiliu național al notarilor din Liban. De atunci, profesia notarială libaneză este în plină expansiune, atât pe plan național, cât și pe plan internațional.

SURSA: LA SEMAINE JURIDIQUE, NR. 21

 LA NIVEL NAȚIONAL, Consiliul național al notarilor din Liban se implică în formarea inițială și continuă a notarilor și ține periodic sesiuni de formare și mese rotunde pe întregul teritoriu libanez. În plus, sunt în desfășurare numeroase proiecte, în special în vederea susținerii persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate, în privința modernizării mijloacelor de lucru și a registrului funciar, în privința luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului și a aplicării deontologiei notariale.

LA NIVEL INTERNAȚIONAL, notariatul libanez a devenit, în data de 17 septembrie 2017, al 27-lea notariat membru al Asociației Notariatului Francofon (ANF), obținând unanimitate de voturi. Apoi, pe 2 octombrie 2018, Adunarea generală a notariatelor membre UINL a aprobat, de asemenea, în unanimitate, aderarea sa drept cel de-al 88-lea membru. Până la urmă, din punct de vedere istoric, notariatul libanez este martor al sprijinului continuu și aprecierii notariatului francez. În acest sens, pe 24 august 2018 a fost semnat, la Beirut, un protocol de cooperare între Consiliul superior al notariatului francez și Consiliul național al notarilor libanezi, fapt care marchează o nouă etapă a cooperării franco-libaneze.

 STATUTUL NOTARULUI

 În Liban, notarul este un profesionist în drept numit de stat, în calitate de ofițer public, pentru a conferi autenticitate actelor pe care le primește sau contractelor pe care le redactează.

 Ministerul Justiției este instituția de tutelă a profesiei notariale: organizează concursuri de selecție, numește notarii, controlează activitatea acestora și respectarea regulilor disciplinare.

 Totuși, notarul este independent în exercitarea funcției sale și își asumă, în mod personal, responsabilitatea juridică și financiară a biroului său.

 Notarii sunt numiți prin decret al ministrului justiției și își exercită funcția după ce au efectuat un stagiu de studii și după ce au depus jurământul pe lângă Curtea de Apel.

 Notarii sunt repartizați pe teritoriul național prin aplicarea numerus clausus. Își exercită funcția în mod individual, iar competența lor este regională. Legea libaneză nu prevede, în prezent, posibilitatea creării unor societăți civile notariale.

 COMPETENȚE

 Legiuitorul libanez nu a auzit despre limitarea competențelor notariale. Astfel, notarul poate ratifica orice act care nu este interzis prin lege și care nu intră în competența exclusivă a unui alt ofițer public. Competențele sale exclusive cuprind întocmirea procurilor și testamentelor. În practică, notarii tratează la fel cvasitotalitatea actelor imobiliare. Un proiect de lege prevede, de altfel, ca modernizarea registrului funciar să devină o competență exclusivă a notariatului. Notariatul din Liban își exercită, de asemenea, funcția juridică în domeniul dreptului societăților și în anumite domenii ale dreptului familiei pentru persoanele care și-au eliminat mențiunea apartenenței lor comunitare din fișa de stare civilă.

 3 ÎNTREBĂRI PENTRU JOSEPH BECHARA

 JOSEPH BECHARA este președintele Consiliului notarilor din Liban din 7 noiembrie 2017. Notar de 17 ani, el își exercită funcția în acest moment la Chiyah, în sudul Beirutului. Actor cultural al Libanului, el organizează numeroase conferințe despre filosofie, gândire politică și evoluție personală. Joseph Bechara a fost primul notar care a semnat un contract de căsătorie civilă pe teritoriul libanez. Această inițiativă pionierească a permis un mare progres în recunoașterea căsătoriei laice în Liban și a fost extrem de apreciată de tineretul libanez.

 1 NOTARIATUL LIBANEZ A DEVENIT MEMBRU ÎN DOUĂ ORGANIZAȚII MAJORE ALE NOTARIATULUI INTERNAȚIONAL. CARE SUNT PERSPECTIVELE SALE?

 Notariatul libanez se angajează la nivel regional și internațional, participând la întâlniri în Maroc, Algeria, Iordania și la colocvii internaționale. Doresc, de asemenea, să subliniez strânsa noastră cooperare cu notariatul francez, în special privind proiectul de conectare securizată a notarilor și registrului funciar. În plus, notarii din Liban aplică normele de deontologie notarială ale UINL și au adoptat reguli de bune practici pentru lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului (registru, notificarea suspiciunii, formare și publicații dedicate acestui subiect etc.). În plan național, ne-am dori obținerea unei reforme legislative care să permită desfășurarea activității notariale sub forma societăților civile ale notarilor. Acest lucru ne-ar îmbunătăți exercitarea activității, astăzi limitată de obligația structurii individuale. Am fi, de asemenea, foarte interesați de implementarea Centrului de Cercetări și de Documentare, în serviciul notarilor, urmând exemplul Cridon din Franța. Pentru a concluziona, notariatul libanez dorește obținerea competențelor în mai multe domenii ale dreptului: mediere, dreptul familiei, dreptul contractelor, căsătoria laică în Liban, mandat de protecție viitoare etc.

 2 CONSILIUL NOTARILOR DIN LIBAN ÎȘI DOREȘTE FOARTE MULT SĂ OFERE NOTARILOR SĂI O FORMARE DE CALITATE ȘI SĂ FIE ÎN MIJLOCUL EVOLUȚIEI DIGITALE A PROFESIEI. CARE SUNT PROIECTELE DVS. REFERITOARE LA ACESTE SUBIECTE?

 Anul acesta vom primi 56 de notari noi cărora le propunem o formare intensivă astfel încât să beneficieze, încă de la începutul intrării în funcție, de expertiza notarilor deja în funcție. Insistăm asupra faptului că formările sunt furnizate pe tot teritoriul Libanului, într-o manieră descentralizată. În plus, în așteptarea implementării unei rețele intranet securizate, Consiliul a pus la dispoziția tuturor notarilor din Liban o rețea comună de transmitere a rezumatului și a analizei textelor ce privesc profesia. Când vine vorba despre progresele noastre digitale, arhivele notarilor sunt integral digitalizate, iar noi utilizăm instrumentul tehnologic de aproape 20 de ani deja. Noua provocare vizează modernizarea suporturilor de lucru. Proiectul Fondurilor de expertiză tehnică și de schimburi de experiență (FEXTE) vizează crearea unui sistem unificat similar sistemului francez „télé@ctes”, astfel încât cetățeanul să-și poată depune și finaliza dosarul pe lângă notar într-o formă dematerializată, facilitând astfel tranzacțiile ca prim pas către ghișeul unic. FEXTE acordă un rol preponderent notarului în procesul de înregistrare funciară.

 3 UNA DINTRE PRIORITĂȚILE UINL ESTE PROMOVAREA NOTARULUI ÎN CALITATE DE SUSȚINĂTOR INSTITUȚIONAL AL TUTUROR PERSOANELOR. DUMNEAVOASTRĂ AȚI FOST PRIMUL NOTAR, ÎN 2012, CARE A SEMNAT UN CONTRACT DE CĂSĂTORIE CIVILĂ PE TERITORIUL LIBANEZ. NOTARIATUL LIBANEZ POATE PERMITE ȘI ALTFEL DE EVOLUȚII?

 Notarul va fi, fără nici un dubiu, un actor major atât pentru cetățeni, cât și pentru stat, în cadrul evoluției societăților noastre. Este atât un facilitator, cât și un factor de reglementare. Am lansat mai multe inițiative de prim plan căutând să asigurăm protecția și accesul la justiție a persoanelor vulnerabile. Foarte recent, am pus la dispoziția muncitorilor străini traducerea contractelor de muncă în zece limbi străine, pe suport scris și video. De asemenea, mai multe conferințe au abordat mandatul de protecție viitoare și sunt efectuate acțiuni pentru persoanele atinse de boala Alzheimer și persoanele în vârstă. De asemenea, suntem în strânsă cooperare cu Ministerul de Interne și organizațiile societății civile în problema copiilor neînscriși în fișele de stare civilă. În final, notarii libanezi depun toate eforturile în gestionarea situației umanitare a refugiaților sirieni, asigurând întocmirea actelor notariale cerute pentru exercitarea drepturilor lor, în special pentru reședința acestora pe teritoriul libanez.

  Propuneri primite de Elodie Letouche, Consultant al Uniunii Internaționale a Notariatului UINL

 167 acesta este numărul actual al notarilor în funcție în Liban

 56 de candidați au promovat ultimul examen al notariatului (pentru o populație totală de aproximativ 4 milioane de locuitori).

 85 dintre notarii în funcție sunt femei

 82 dintre notarii în funcție sunt bărbați

ORDINUL PROFESIONAL

 Profesia notarială libaneză are, în plan național, un Consiliu al notarilor (înființat în 2014). Este corpul profesional responsabil cu formarea și supravegherea notarilor. Coordonează aplicarea deontologiei notariale. Nu are, până în acest moment, competență disciplinară, dar însoțește Ministerul de Justiție în luarea deciziei. Notarii sunt organizați, la nivel regional, în comitetele regiunilor.

EVENIMENT

 Ceremonia oficială de primire a notariatului din Liban în cadrul UINL va avea loc în timpul celui de-al 29-lea Congres Internațional al notariatului, din perioada 27 – 30 noiembrie 2019, de la Jakarta (Indonezia). Va fi primul Congres ce va avea loc în Asia de la crearea UINL. Peste 1.500 de participanți sunt așteptați.