Marilena Uliescu, o marcanta personalitate a lumii juridice şi a comunității academice

Consilier juridic Theodora IONESCU

Direcția juridică, legislație și studii notariale,
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

„Într-un univers social mai degrabă definit prin indiferență, doamna profesor este empatică, pasionată și stimulativă intelectual. În pofida activităților desfășurate, uneori copleșitoare, și a unui program permanent încărcat, doamna profesor nu este niciodată indisponibilă, ci plină mereu de resurse pentru a-i ajuta și pentru a-i îndruma pe colegii dumneaei spre performanță.” (Raluca Dimitriu)

Asupra sfârșitului secolului XX și începutul ui secolului XXI și-a pus amprenta regretata doamnă profesor Marilena Uliescu, o marcantă personalitate a lumii juridice și a comunității academice.

S-a născut la data de 19 mai 1939 și a decedat la data de 25 ianuarie 2019.

După terminarea liceului la Brăila, a sperat să studieze geologia, fiind pasionată de roci. Întâmplarea a făcut ca profesoara dumneaei din liceu, domnișoara Hinches (asistenta lui Nicolae Iorga), în urma refuzului admiterii acesteia la Facultatea de Geologie, să îi sugereze să urmeze cursurile Facultății de Drept. Profesoara a remarcat încă din timpul liceului înclinația doamnei Marilena Uliescu spre justiție.

După absolvirea Facultății de Drept a Universității din București în anul 1960, Marilena Uliescu, o personalitate ilustră, s-a bucurat de oportunitatea de a urma niște studii de perfecționare în Franța, ajungând să urmeze ciclul postuniversitar atât la Facultatea de Drept Comparat din Strasbourg, cât și la Centrul de Drept Comparat al Mediului Înconjurător. În anul 1983 a studiat la Institutul Internațional pentru Drepturile Omului „René Cassin” din Strasbourg, Franța.

Autoare a aproximativ 300 de lucrări care includ monografii, manuale, studii, comunicări, rapoarte generale, a coordonat numeroase lucrări colective la care au contribuit mai multe cadre didactice ale facultăților de drept.

Distinsa doamnă Marilena Uliescu a ocupat postul de director al Institutului Național al Magistraturii în perioada 2001 – 2004.

Prof. univ. dr. Marilena Uliescu a fost cercetător principal și director al Departamentului de drept privat al Institutului de Cercetări Juridice, aflat în subordinea Academiei Române, distinsa doamnă fiind înzestrată cu o acuitate rar întâlnită a analizei juridice. Pe lângă activitatea de cercetare, a avut-o valoroasă carieră didactică, numeroase generații având șansa să învețe de la domnia sa. Și-a adus contribuția la perfecționarea dreptului civil, în special în sfera drepturilor reale.

„Dreptul civil a fost o slăbiciune pe vremea când nu știam foarte mult despre Drept. Mie mi s-a părut că este o ramură de drept foarte logică, la care poți să gândești și să apreciezi, între persoane egale, cine ar avea dreptul sau cât ar avea dreptul să-și, satisfacă cerințele pe carele clamează.” (MarilenaUliescu)

Marilena Uliescu a perseverat în colaborarea științifică internațională, înțelegând nevoia de a dezvolta răspândirea studiilor științifice românești, dar și deosebita însemnătate a conferințelor și congreselor mondiale, dar și europene, a cercetării științifice internaționale.

La data de 12 iunie 2015doamna prof. univ. dr.Marilena Uliescu a primit titlul de doctor honoris causa al Universității „Valahia” din Târgoviște, titlu ce i s-a acordat în cadrul conferinței „Societatea întemeiată pe cunoaştere. Norme, valori și repere contemporane”.

Printre lucrările doamnei Marilena Uliescu amintim: „Noţiunea de bun. Accepţiuni posibile”, în Studii şi Cercetări Juridice, 1989; Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice. 1954-2004,50 de ani de existență, Editura All Beck, București, 2004; Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, București, 2011; (coordonator) Noul Cod civil. Studii și comentarii, Editura Universul Juridic, București, 2012; „Un deceniu de la aderarea României la Uniunea Europeană. Evoluţii şi involuţii în domeniul dreptului privat”, în Studii şi Cercetări Juridice, nr. 3, Bucureşti, 2017.