Lansare de carte – Constituția României. Comentariu pe articole Ediția a II-a COORDONATORI: Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu

  • Luni, 9 decembrie 2019, în Sala „Dimitrie Cantemir” de la Palatul Parlamentului, a avut loc lansarea cărții „Constituția României. Comentariu pe articole”, ediția a II-a. Comentariul, în această a doua ediție, constituie o lucrare multidisciplinară, căci normele legii fundamentale stabilesc, prin definiție, cadrele pentru toate ramurile dreptului. Autorii care au contribuit la comentarii sunt juriști recunoscuți, specializați în domenii eterogene. Pot fi menționați, dintre aceștia, prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan, prof. univ. dr. Flavius A. Baias, regretatul prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, prof. univ. dr. Valerian Cioclei, prof. univ. dr. Ioan Condor, prof. univ. dr. Anastasiu Crişu, prof. univ. dr. Ştefan Deaconu, prof. univ. dr. Andrei Popescu, dl președinte de secție la Consiliul Legislativ, Sorin Popescu, prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guţan, conf. univ. dr. Milena Tomescu, prof. univ. dr. Verginia Vedinaş, prof. univ. dr. Ioan Vida şi conf. univ. dr. Cristina Zamşa.
  • Cartea se individualizează prin relația consistentă întreținută cu practica, datorită experienței de care beneficiază cei care au contribuit la redactare. Prima ediție a lucrării s-a consacrat, îndată după apariție, ca ghid indispensabil pentru înțelegerea fenomenelor constituționale. Volumul sistematizează materiile legii fundamentale după cum vizează caracterele statului, cetățenia, libertățile și îndatoririle fundamentale, economia și finanțele, organizarea Curții Constituționale și integrarea euroatlantică. Sunt incluse trimiteri la textele legilor, referiri la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și note de doctrină. Lucrarea a fost coordonată de către domnul prof. univ. dr. Ioan Muraru și de către doamna prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu, judecător la Curtea Constituțională a României.
  • Doamna Elena Simina Tănăsescu a început, astfel, prin evocarea personalității domnului Ioan Muraru, care nu a participat la eveniment, și l-a amintit pe regretatul profesor Viorel Mihai Ciobanu, prezent prin intermediul soției sale, alături de numeroșii reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice. Domnul deputat Stelian Ion a subliniat, în acest cadru, importanța comentariilor Constituției pentru susținerea ori combaterea excepțiilor de neconstituționalitate, într-o perioadă în care, din punctul dumnealui de vedere, democrația din România a fost puternic încercată. În continuare, doamna senator Laura Iuliana Scântei a remarcat utilitatea lucrării în special în consolidarea rolului opoziției parlamentare în sistemul românesc. Cartea a permis colegilor săi, în actuala legislatură, să intervină adesea în calitate de „constituționaliști”, lucrarea fiind necesară pentru reconstituirea unei culturi a justiției constituționale.
  • Coleg de facultate cu doamna Elena Simina Tănăsescu, domnul Cătălin Predoiu a notat că dumneaei a rămas o personalitate prolifică, dar în același timp o prezență discretă și delicată. Din punctul său de vedere, volumul aduce un anumit echilibru într-un peisaj contemporan în care instituțiile statului nu au cea mai loială cooperare. Aceasta a permis domnului Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale, să se arate bucuros de prezența mediului politic la lansare, politicienii fiind cei mai autorizați beneficiari ai lucrării. Garanția temeiniciei cărții o constituie, până la urmă, faptul că la redactarea sa au contribuit principalii interpreți ai textului constituțional. Conținutul acesteia ar trebui, conform domnului Valer Dorneanu, să îndemne la abordări responsabile în tendințele de modificare a Constituției. În încheiere, domnul senator Robert Cazanciuc a subliniat că respectivele comentarii îndeamnă la o anumită încadrare a discursului politic în continuitate și responsabilitate, ca o garanție pentru așezarea bazelor fundamentale în coordonarea democratică dintre instituțiile societății românești.