In memoriam Gheorghe Beleiu

Gheorghe Beleiu s-a născut la 13 septembrie 1943, în localitatea Poiana Vadului (județul Alba) și a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 1967, ca șef de promoție.

Și-a început cariera didactică universitară în anul 1968, fiind inițial preparator, apoi asistent și lector. În anul numirii sale ca lector (1977), Gh. Beleiu a fost desemnat arbitru al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. După anul 1990 a continuat să urce în ierarhia pedagogică, fiind numit conferențiar, apoi profesor universitar (în 1993). În anul 1986 și-a susținut teza de doctorat având ca titlu Unitățile socialiste de stat ca persoane juridice în România.

După Revoluție, Beleiu a predat disciplina drept civil nu doar în cadrul Universității București, ci și al altor facultăți de drept, nou înființate; tot în anul 1990, a devenit expert guvernamental și, în paralel, a început să practice avocatura în cadrul Baroului București.

       Din anul 1996 Gheorghe Beleiu a îndeplinit funcția de șef al Catedrei de drept privat a Facultății de Drept a Universității din București, fiind totodată desemnat, la inițiativa lui Valeriu Stoica, ministrul justiției din epocă, președinte al Comisiei de redactare a proiectului de Cod civil. 

        Printre lucrările sale de căpătâi se numără Drept civil. Partea generală (1980), Drept civil. Teoria generală a dreptului civil (coautor fiind mentorul său, profesorul Aurel Pop)și Drept civil. Persoanele (1982). Ulterior, a elaborat un studiu de sinteză în două volume, Drept civil. Teoria generală și persoanele (1987), rămas pentru decenii principalul manual de lucru pentru disciplina drept civil din anul I.

S-a stins din viață la 11 octombrie 1997, plecând prematur de la catedră și de la bară și lăsând neterminat proiectul unui curs de drepturi reale și obligații.

În 2019, în zilele de 23 și 24 mai au avut loc conferințe organizate în amintirea profesorului Gheorghe Beleiu cu tema Actul juridic în Noul Cod civil. Probleme teoretice cu implicații practice, evenimentul avându-l ca inițiator pe prof. univ. dr. Romeo-Radu Popescu, directorul Departamentului de Drept privat din cadrul Facultății de Drept a Universității București, iar prof. univ. dr. Marian Nicolae a fost coordonator al acestor conferințe.

Nu în ultimul rând, profesorul Gheorghe Beleiu a reușit să ctitorească o școală de înalte studii juridice – Facultatea de drept din Alba Iulia, din cadrul Fundației Universitare AISTEDA București, îndeplinind, până în ultima clipă a vieții sale, funcția de decan al acestui așezământ. Dincolo de prodigioasa activitate didactică și pedagogică, de cercetător în domeniul dreptului și de avocat, Gh. Beleiu a fost și a rămas de-a lungul întregii sale vieți un om cald și înțelegător, sociabil, iubit în egală măsură de studenții și de absolvenții facultății de drept, plin de umor și de vervă, un adevărat exemplu de urmat.