Forumul Futurology IT – 24 septembrie 2018 – Budapesta

Proiectul pilot privind integrarea AI
în notariate a fost dezvoltat pentru o companie
din Germania, iar în luna noiembrie
vor fi date publicității primele rezultate.


Florin Valentin POJOGA

Șef birou, oficiu de calcul și AEGRM

Proiectul pilot privind integrarea AI în notariate a fost dezvoltat pentru o companie din Germania, iar în luna noiembrie vor fi date publicității primele rezultate.

În data de 6 iunie 2018 s-a desfășurat la sediul Camerei Notarilor din Ungaria – Budapesta, un nou forum de viitorologie în domeniul IT, la care au participat reprezentanți ai notariatelor din Austria, Olanda, Franța, Belgia, Germania, Spania, Italia, Estonia, Ungaria, Croația, România, precum și reprezentanți ai CNUE.

Prima parte a forumului a cuprins trei prezentări axate pe inovații și dezvoltări în materie de tehnologie a informațiilor, ce pot fi folosite în domeniul notarial, iar în cea de-a doua parte au fost purtate discuții cu privire la impactul acestor tehnologii în activitatea notarială și dezvoltări ale notariatelor europene din punct de vedere tehnic.

1.ARTIFICIAL LAYER VS. AUGMENTED INTELLIGENCE

Compania iLex împreună cu IBM au creat o tehnologie blockchain care în prezent poate să furnizeze servicii precum:

Chatbot, un sistem de asistență și suport ce integrează și aplică inteligența artificială;

– Lexi Artificial Intelligence – tehnologie privind inteligența artificială furnizată de IBM, companie ce folosea deja AI pentru analiza cazurilor oncologice.

Scopul principal al IBM este de a dezvolta inteligența artificială pentru a ajuta munca oamenilor și nu pentru a-i înlocui.

În acest moment soluția iLex s-a dezvoltat și reprezintă deja o soluție de suport legislativ pentru orice companie ce folosește serviciile unui avocat sau ale unei case de avocatură.

Procedura prin care inteligența artificială, furnizată de iLex, în materie juridică a fost îmbunătățită este foarte interesantă. Proiectul a pornit cu patru sisteme de inteligență artificială. Pentru a deprinde gândirea, modul de exprimare și procedurile legislative, iLex a fost înregistrat la Facultatea de Drept din Budapesta, unde a participat la aceleași cursuri ca și studenții. Scopul acestui experiment era de a obține și modela un tip de inteligență artifi cială necesară pentru a ajuta avocații în munca lor.

Datorită succesului avut, compania va dezvolta în viitor un tip de inteligență artificială pentru notarii publici. Principalele aspecte pe care acest sistem se va axa sunt:

– expert în documente, va verifica documentele privind datele și conținutul lor;

 – va adăuga conținut specific documentelor notariale;

 – va fi un sistem foarte performant pentru arhivarea documentelor;

 – va adăuga conținut automat documentelor în cazul în care apar alți parametri ulteriori;

 – timpul salvat prin implementarea inteligenței artificiale va fi foarte mare;

 – documentele generate pot fi delegate către alte entități în câteva secunde;

 – va exista un robot cu care te poți consulta și poți vorbi pe teme juridice și de natură notarială.

La sfârșitul lunii octombrie 2018, acest proiect va începe și va fi disponibil în cinci limbi de circulație internațională, însă poate fi învățat orice limbă. Termenii legali pot fi traduși și integrați.

Proiectul pilot privind integrarea AI în notariate a fost dezvoltat pentru o companie din Germania, iar în luna noiembrie vor fi date publicității primele rezultate.

2.CONTRACTELE ÎN SISTEMUL ETHEREUM ȘI CONTRACTELE INTELIGENTE

În acest moment sistemele de tip blockchain sunt foarte fi abile în stocarea datelor. Tehnologia prin care acestea funcționează este bazată pe noduri de comunicare conectate între ele prin internet. Toate aceste noduri rulează același software.

Contractele inteligente ce se derulează în blockchainul Ethereum sunt programe software construite specific pe obiectul de activitate. Principalul avantaj este că acestea sunt de neoprit, adică nu se poate interveni în contract în timp ce acesta rulează și nu pot fi oprite decât la fi nalizarea întregului contract. Pentru entitățile ce vor folosi în activitatea lor acest tip de tehnologie în derularea contractelor, autorii tehnologiei dau asigurări că este un mediu de încredere.

În ceea ce privește utilizarea tehnologiei blockchain cu contracte inteligente, rolul notarilor publici în viitor ar putea arăta astfel:

 – în suita de documente notariale va apărea generarea contractelor inteligente;

 – autentifi carea semnăturilor se va stoca în blockchain;

 – documentele generate de către notari vor fi stocate în blockchain;

 – se va crea astfel o evidență foarte clară privind data, locul și modalitatea prin care notarii vor genera documente;

 – vor stoca și folosi aplicarea semnăturilor digitale;

 – nu va mai fi nevoie de certifi carea documentelor, deoarece ele se pot regăsi în orice moment în blockchain;

 – notarul va fi cel care va iniția procedura privind contractele inteligente.

Dezvoltatorii tehnologiei Ethereum preconizează că toate aceste aspecte pot fi implementate peste 2 – 3 ani, din cauza problemelor actuale de scalare a sistemului. Nevoia de a folosi această tehnologie este dată de viteza cu care se vor digitaliza bunurile fi zice, viteza cu care se schimbă mediul de reglementare și dezvoltarea bazei software-ului platformei.

Din punctul de vedere al alinierii blockchainului la GDPR, contractele se pot închide automat (specificat de la început prin codul de programare) și vor avea opțiunea utilizării dreptului de a fi uitat.

3. HAMMER OR NAIL? – RELAȚIA DINTRE CONTRACTELE CLASICE ȘI VIITOARELE CONTRACTE INTELIGENTE

Necesitatea unor contracte inteligente a apărut ca urmare a unor întâmplări din mediul de afaceri.

Un om de afaceri din Ungaria a contractat, prin intermediul unei platforme din China, un producător de caju. Partea chineză s-a angajat că îi va trimite cinci tone de caju, utilizând transportul maritim, în cinci tranșe de câte o tonă/transport. Cumpărătorul a fost de acord cu oferta și în urma unui acord a transmis banii în avans pentru primul transport. Partea chineză i-a transmis toate datele privind expedierea primei tranșe de caju, însă aceasta nu a ajuns niciodată în portul din Hamburg, așa cum se convenise la început. În urma consultării situației de către avocații părții ungare, s-a ajuns la concluzia că este foarte greu să ajungi la executarea silită a producătorului chinez din cauza regimului politic unde își desfășoară activitatea.

Astfel, dacă înțelegerea ar fi fost transpusă într-un contract inteligent, ale cărui reguli ar fi fost foarte bine definite prin termene fixe de livrare/plată, omul de afaceri ungar nu ar fi suferit nicio pierdere. Practic, mecanismul acestei afaceri ar fi constat în debitarea unui cont cu suma primei tranșe, în vederea achiziționării primei tone de alune caju. Banii ar fi rămas în acel cont până la ridicarea transportului din port, iar imediat după aceea, banii ar fi fost transferați automat producătorului din China.

Toate aceste procese s-ar putea face automat, contractul inteligent așteptând realizarea fi ecărei clauze din contract, acestea fiind înlănțuite.

Practic, prin implementarea contractelor inteligente se înlătură lipsa contractului executoriu, lipsa suspiciunilor privind seriozitatea părților, plățile nesigure, plățile necontrolate și spălarea de bani.

Din perspectiva cadrului legal, procedura nu generează formalități pe suport de hârtie, administrarea este mai simplă și cu un volum mai redus, este compatibilă cu fluxurile automate de date, gestionarea cererilor de date se face automat, procedurile privind plățile se pot face automat și pot fi transmise către bănci/terți etc.

Partea a doua a forumului a fost axată pe discuții între reprezentanții notariatelor privind blockchain, oportunitatea generării unor contracte inteligente de către notari și rețelele de comunicare notariale.

Dezvoltarea tehnologiei blockchain la nivelul notariatelor membre UE:

– Olanda – a fost creată o coaliție națională în care au fost cooptați și notarii olandezi. În scurt timp va începe un experiment cu 20 de birouri notariale ce vor utiliza un blockchain.

– Belgia – notariatul belgian experimentează blockchain și apreciază că vor implementa avantajele acestei tehnologii în câțiva ani. În acest moment dezvoltă tehnologii pentru extragerea digitală a datelor din documente fi zice și crearea automată a unor baze de date cu acestea.

– Franța – vor lansa în curând un experiment, iar în luna octombrie vor prezenta mai multe detalii în cadrul unei sesiuni de lucru a CNUE.

– Italia – are mai multe proiecte în care va folosi blockchain ca un registru public.

– Ungaria – studiază tehnologia blockchain.

– Germania – se familiarizează cu noile tehnologii și se concentrează pe dezvoltarea și perfecționarea arhivării electronice.

– Spania – Centrul de Informații spaniol folosește deja tehnologii de tip blockchain.

– Slovenia – în cooperare cu experți IT, doresc să integreze blockchainul în activitatea notarială. Adițional, vor să dezvolte un sistem de videoconferință în care părțile se pot prezenta în fața notarului folosind mediul online.

– Croația – nu au niciun proiect în materie de blockchain, însă doresc să dezvolte sisteme de video conferință pentru un acces mai facil al oamenilor la notar.

– România – studiază potențialul tehnologiei de tip blockchain și posibilitatea dezvoltării unor proiecte notariale bazate pe noile tehnologii.

– CNUE – dorește să proiecteze în viitorul proiect e-Justice soluții bazate pe blockchain, analizând noile tehnologii apărute și dorește să dezvolte un sistem internațional de împuterniciri notariale.