Enciclopedia juridică română Volumul I • A – C

DOINA DUNCA
Director al Direcției juridice,
legislație și studii notariale
UNIUNEA NAŢIONALĂ
A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Vă supunem atenției apariția primului volum, deocamdată, din Enciclopedia juridică română (cuprinzând literele A – C), publicat la sfârșitul anului trecut de două edituri prestigioase: Editura Academiei Române și Editura Universul Juridic.

Enciclopedia juridică română reprezintă viziunea universală asupra dreptului românesc și constituie un segment important dintr-un proiect istoric mai amplu, Enciclopedia României. Apariția acestei lucrări este efectul necesității resimțite în colectivitatea juridică românească și în lumea culturală de a îngloba, într-o manieră unitară, definirea unor termeni juridici, incluzând noțiuni de drept național, unional-european și internațional, informații despre instituții și personalități din lumea juridică și, nu în ultimul rând, numeroase adagii de drept roman cu cea mai adecvată traducere.

 Primul număr din această monumentală lucrare a apărut sub îndrumarea a doi cunoscuți profesori universitari din domeniul dreptului, Iosif R.Urs și Mircea Duțu.

După cum afirmă unul dintre coordonatori, prof. univ. dr. Mircea Duțu, lucrarea Enciclopedia juridică română nu a apărut „pe un loc gol, ci dimpotrivă, valorifică și îndeplinește eforturi îndelungate, lucrări de gen pe domenii variate; tot așa, ea nu rămâne indiferentă, ci, dimpotrivă, a avut în vedere experiențe asemănătoare din alte culturi, precum Vocabulaire juridique (G. Cornu) ori Black’s Law Dictionary.

Dacă luăm în considerare doar constatarea că reprezintă cel mai complex dicționar de termeni juridici apărut până în prezent – sinteză a dreptului românesc din cele mai vechi timpuri și până astăzi –, acest instrument de informare și cercetare nu ar trebui să lipsească de pe masa de lucru a niciunui jurist.