Anul acesta se împlinesc 22 de ani de la apariţia primului număr al Buletinului notarilor publici. Unii dintre noi am parcurs împreună această perioadă, în timp ce alţii dintre dumneavoastră aţi luat contact cu Buletinul notarilor publici mai recent, odată cu accesul în profesie.

I-am văzut începuturile, i-am urmărit dezvoltarea, am citit cu interes dezbateri şi opinii, toate scrise de notari şi pentru notari. Am aflat, am învăţat, ne-am perfecţionat. Fără a face acum o analiză amănunţită, este de netăgăduit că fi ecare dintre noi, dar şi profesia, în ansamblul ei, am benefi ciat de o plusvaloare considerabilă, de un sprijin teoretic şi practic care ne era absolut necesar.


În toţi aceşti ani, Buletinul notarilor publici a fost singura revistă tipărită cu profil juridic din România asumată şi editată de un corp profesional, iar acest fapt constituie pentru noi toţi un motiv de mândrie. Viaţa Buletinului notarilor publici se identifi că, astfel, cu etapa liberală a dezvoltării profesiei noastre.


În tot acest timp, notariatul român a făcut eforturi considerabile, atât fi nanciare, cât şi umane, pentru a furniza un produs editorial în condiţii grafi ce deosebite şi la un nivel ştiinţific înalt. Cei care, de-a lungul timpului, au ales voluntar şi altruist să împărtăşească cu colegii lor din cunoştinţele şi din experienţa acumulată au contribuit fi ecare la existenţa şi dezvoltarea acestui periodic. De fapt, acesta a constituit atuul revistei. Un spaţiu publicistic special creat, în care notarii să scrie pentru notari, în care cazuistica notarială să constituie obiectul predilect al dezbaterilor, dar mai
ales un spaţiu care să asigure o practică notarială unitară. Acest deziderat fundamental, pe care colectivul de redacţie l-a urmărit în permanenţă,
a reprezentat consecinţa fi rească a faptului că Buletinul este editat şi susţinut de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici.


Este momentul să mulţumim celor implicaţi direct şi să apreciem încă o dată eforturile colectivului de redacţie condus de doamna Doina Rotaru în calitate de redactor-şef, eforturi care au făcut ca Buletinul Notarilor Publici să fi e una dintre cele mai reputate reviste cu tematică profesională.


Anul 2018 sunt convins că va reconfirma seriozitatea demersului şi proiecte importante deja demarate se vor fi naliza. Am în vedere în mod special demersurile minuţioase, complexe şi riguroase ce au fost deja îndeplinite în scopul recunoaşterii ştiinţifi ce a Buletinului Notarilor Publici de către organismele abilitate în domeniu.


Acest obiectiv important, pentru atingerea căruia s-a implicat colectivul redacţional, va necesita un efort crescut din partea tuturor. În acest context, vă adresez îndemnul de a contribui, în măsura disponibilităţii fiecăruia dintre dumneavoastră, la îndeplinirea acestui demers reprezentativ pentru corpul notarial.


Buletinul notarilor publici va rămâne şi în viitor periodicul editat şi asumat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi unde contribuţiile dumneavoastră ştiinţifice ne vor onora şi vor conlucra la dezvoltarea permanentă a acestei profesii.

Dragi colegi,
Noul An să vă aducă bucurii şi împliniri, să vă găsească încrezători şi cu puterea de a vă duce la îndeplinire proiectele personale şi profesionale pe care le aveţi!

Notar public Dumitru Viorel Mănescu
Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România