Drept civil. Dinamica obligațiilor.

Notar public Dragoș ISACHE 

Camera Notarilor Publici Bacău

Lucrarea, apărută la Editura Hamangiu, îmbină o analiză didactică de tip universitar  specifică cursurilor specializate cu accente de  tip monografic, autoarea analizând, în principal,  fenomenele care caracterizează dinamica  obligaţiilor, începând cu dinamica formării contractului şi continuând cu subiecte precum  transmiterea drepturilor şi transformarea obligaţiilor, stingerea obligaţiilor. Cu referinţe  bibliografice privind, în majoritate, doctrina  română, cursul are un conţinut informativ  bogat, adresându-se într-un mod pragmatic atât studenţilor, cât şi practicienilor. Alături de tratate de drept civil ale unor autori consacraţi, lucrarea completează un domeniu care  constituie obiectul predilect de interes al activităţii  notariale, ceea ce face ca lucrarea să prezinte un interes deosebit pentru notari. Dinamica obligaţiilor interesează în mod particular activitatea notarială, atât din perspectiva instrumentării, cât şi a consilierii solicitate tot mai des de beneficiarii activităţii notariale, întinzându-se pe o arie foarte extinsă. Menţionăm, în acest sens, analizele aprofundate ale autoarei cu privire la cesiunea contractului, cesiunea de creanţă, dar şi cele privind darea în plată sau convenţia de încetare a contractului, care pot fi utile în activitatea practică desfăşurată de notari.