Digitalizarea și comunicarea intraprofesională, o simbioză de succes

În jumătatea de an care a trecut sub semnul nefast al crizei sanitare generate de pandemia COVID-19, profesia notarială s-a confruntat cu provocări inimaginabile în urmă cu câțiva ani. Nu vă ascund că aici, la Uniune, am petrecut nopți albe alături de colegii notari din echipa de conducere, căutând formula optimă de exercitare a profesiei notariale în noua realitate în curs de configurare.

În ceea ce ne privește pe noi, notarii publici, această nouă realitate a debutat cu necesitatea armonizării a doi factori, în egală măsură importanți: asigurarea continuității serviciilor notariale în starea de urgență/de alertă cu respectarea imperativului distanțării sociale. Este un obiectiv vital în ecuația adaptării profesiei la schimbările disruptive induse de revoluția tehnologică în plină desfășurare și, în opinia mea, vom finaliza cu succes schimbarea de paradigmă doar COMUNICÂND unii cu alții transparent și în timp real pe absolut toate temele referitoare la notariat.

În acest sens, încă de la debutul pandemiei, am adoptat sistemul de videoconferință pentru comunicarea internă. Decizii strategice importante au fost luate deja prin intermediul aplicației ZOOM în cadrul Consiliului Uniunii, Biroului executiv și colegiilor directoare. Rezultatele pozitive ale implementării acestor decizii asigură continuitatea activității noastre în serviciul cetățenilor și al statului. Există însă evenimente și aspecte importante ale notariatului român pentru care videoconferințele nu sunt adecvate. Cadrul legal de reglementare al profesiei nu permite organizarea Congresului și adunărilor generale via ZOOM. Suntem limitați în folosirea videoconferințelor inclusiv în ceea ce privește actualizarea anuală a locurilor la concursul de admitere în profesie pentru candidații care au cel puțin șase ani de vechime în activitatea juridică. Aceeași problemă o întâmpinăm și în cazul stabilirii locurilor pentru schimbările de sedii. Vă asigur însă că situația este temporară și estimez un orizont de timp rezonabil pentru rezolvarea ei.

Soluționarea problemelor de procedură ce țin de comunicarea rapidă și la distanță cu și între membrii corpului notarial face parte dintr-un ansamblu mai larg de măsuri pe care vi le propunem spre reflecție și dezbatere în următoarele ediții ale publicațiilor Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România. Este vorba despre „Strategia de digitalizare a activității notariale 2020 – 2022”, un document programatic definitoriu pentru procesul de digitalizare a activității notariale. Fără a avea pretenția de a intra în detalii, iată câteva dintre temele fierbinți ale prezentului și viitorului apropiat al profesiei noastre: acte și proceduri notariale reglementate de legislația în vigoare ce pot fi instrumentate și în formă electronică; propuneri de noi acte și proceduri notariale care ar putea fi instrumentate în formă electronică; procedura încheierii actelor notariale electronice în formă autentică, realizarea interconectării birourilor notariale cu platformele informatice ale instituțiilor publice de interes pentru activitatea notarială; modificarea programei de pregătire profesională a notarilor publici, a personalului de specialitate din cadrul birourilor notariale și a notarilor stagiari în sensul introducerii de cursuri tematice privind activitatea notarială electronică; informatizarea activității administrative a Uniunii, Camerelor și entităților aflate în coordonarea acestora prin elaborarea și comunicarea tuturor documentelor administrative în format electronic; realizarea unei infrastructuri de comunicație între birourile notariale, Uniune, Camere și entități care să asigure comunicarea în condiții de maximă siguranță a actelor notariale electronice către registrele de publicitate și autorități, precum și obținerea de informații de la autoritățile publice necesare întocmirii actelor și procedurilor. O primă etapă preliminară a informatizării activității notariale este deja în stadiu de finalizare. Mă refer la programul de gestiune a birourilor notariale I-NOT, realizat prin eforturile financiare și logistice ale CNARNN-INFONOT.   Temele sus-menționate jalonează parcursul digitalizării profesiei notariale, proces istoric pe care avem privilegiul de a-l trăi împreună, construind prin decizii vizionare și înțelepte notariatul viitorului.