Despre noi…

Dragi colegi,

Coeziunea instituţională a membrilor corpului notarial este azi realizată deplin din punct de vedere tehnic. Ea a debutat în anul 1995 şi a fost urmată de numeroase reglementări care au avut drept scop perfecţionarea cadrului instituţional în care profesia îşi desfăşoară activitatea. Din această perspectivă, putem spune că, astăzi, coeziunea instituţională este desăvârşită. Coeziunea umană este celălalt palier al unităţii membrilor corpului notarial, particularitatea acesteia constând în faptul că se află într-o continuă poziţionare. În primul rând, an de an, corpul notarial receptează noi membri care se alătură grupului existent, aderând prin aceasta la principiile şi normele tehnice, morale şi deontologice de funcţionare ale corpului notarial. Noii membri sunt fie notari stagiari, absolvenţi ai Institutului Notarial Român, fie membri ai altor profesii juridice. Pentru prima categorie, integrarea în corpul notarial a fost realizată într-un mod organizat pe perioada stagiului de pregătire, în timp ce, în cazul membrilor altor profesii juridice, este în sarcina acestora să cunoască şi să asimileze principiile şi valorile grupului la care au aderat voluntar. În al doilea rând, coeziunea umană nu se poate realiza, prin ipoteză, decât în jurul unor conducători. Aceasta este de esenţa oricărei uniuni. De aceea, membrii corpului notarial aleg, în plan local, organe de conducere şi persoane cărora le revine, printre altele, sarcina de a contribui la realizarea coeziunii umane dintre membrii fiecărei Camere a notarilor publici. Fără îndoială că a conduce şi a îndruma un grup înseamnă a cunoaşte şi a înţelege în amănunt personalitatea fiecărui membru. Uneori se impune medierea neînţelegerilor spontane care pot apărea tocmai din cauza atitudinilor sau comportamentelor care tind să nu respecte regulile şi normele de organizare ale grupului. Este un truism că interesul individual trebuie întotdeauna să facă loc interesului general al grupului. Este nevoie de capacităţi şi abilităţi speciale pentru ca reprezentanţii în plan local ai corpului notarial să menţină coeziunea umană şi profesională între membrii grupului pe care îl conduc. Din acest motiv, asigurarea coeziunii umane constituie o provocare continuă în care componenta individuală joacă rolul esenţial, căci orice perturbare va avea efecte negative asupra întregului grup, fie în interiorul acestuia, fie chiar în exteriorul său. Respectarea voluntară de către fiecare membru a obligaţiilor profesionale, precum şi a normelor deontologice constituie fundamentul asigurării unităţii grupului. Apoi, un nivel de pregătire apropiat al tuturor membrilor, precum şi împărtăşirea obiectivă şi concretă a aceloraşi valori – precum cumpătare, discreţie, amabilitate, sinceritate, loialitate şi solidaritate – vor facilita dezvoltarea unui mediu profesional onest. Aşadar, coeziunea nu poate fi numai una formală, instituţională, ci, în concret, în funcţie de particularităţile locale trebuie identificate mijloace pentru ca membrii grupului să înţeleagă avantajele coeziunii umane, adică ale unităţii interumane. Or, în practică se constată că, deşi aproape permanent, la nivel declarativ se doreşte o unitate a grupului, prea puţini sunt dispuşi să depună eforturi individuale pentru a se plasa în afara voinţelor proprii. În orice caz, acolo unde coeziunea umană nu poate fi realizată voluntar, se vor pune în funcţiune mecanismele instituţionale pentru restabilirea echilibrului grupului.

Vă îndemn să reflectăm în ce măsură reuşește fiecare dintre noi să contribuie atât prin activitatea profesională, cât şi personală, la procesul de consolidare a corpului notarial şi a percepţiei publice asupra acestuia, prin prisma acţiunilor şi a deciziilor pe care le ia zilnic, fie în raporturile cu ceilalţi colegi, fie în raporturile cu beneficiarii activităţii notariale.