Cuvânt-înainte

Dragi colegi,

Anul 2019 este pus sub semnul continuării informatizării activității notariale, iar preocupările noastre în acest sens se concentrează în două direcții: Registrele Naționale Notariale ținute de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale – INFONOT și programul de gestiune a activității birourilor notariale.

Activitatea Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale – INFONOT a debutat în anul 2007, iar, în acest moment, CNARNN gestionează, on-line sau prin personalul angajat, un număr de 10 registre naționale notariale, performanță unică printre notariatele din alte țări membre ale Uniunii Europene. Dintre acestea, 4 registre naționale notariale sunt disponibile online prin aplicația GenApi (Registrul Național Notarial de Evidență a Succesiunilor, Registrul Național Notarial de Evidență a Liberalităților, Registrul Național Notarial de Evidență a Opțiunilor Succesorale, Registrul Național Notarial de Evidență a Procurilor și a Revocărilor acestora). În perioada următoare, vor fi disponibile on-line alte 3 registre notariale, care, până în prezent, erau gestionate de personalul CNARNN-INFONOT (Registrul Național Notarial al Regimurilor Matrimoniale, Registrul Național Notarial de Evidență a Creditorilor persoanelor fi zice și al opozițiilor la efectuarea partajului succesoral și Registrul Național Notarial de Evidență a Actelor de Deces). În continuare, 3 registre notariale vor fi gestionate de personalul CNARNN-INFONOT (Registrul Național Notarial de Evidență a Cererilor de Divorț, Registrul Național de Publicitate a Maselor Patrimoniale, Registrul Național Notarial de Evidență a Actelor de Dare în Plată).

În același timp, Comisia de Experți a CNARNN-INFONOT, a cărei activitate se desfășoară săptămânal, a relevat necesitatea unor modificări, adaptări și interconectări între anumite registre naționale notariale, ceea ce va impune modificări ale normelor de funcționare ale unora dintre acestea. Se poate observa complexitatea activității CNARNNINFONOT, care a crescut semnificativ pe măsura implementării acestor registre naționale. Pentru acest motiv, CNARNN-INFONOT execută constant și programat activități de mentenanță și de upgradare a resurselor materiale, pentru ca activitatea dumneavoastră să se desfășoare facil, sigur și în condiții optime care să asigure garanția actului notarial.

Programul de gestiune a activității birourilor notariale reprezintă al doilea obiectiv din sfera informatizării activității notariale pe care Uniunea Națională a Notarilor Publici din România îl derulează în acest an. Stadiul de dezvoltare a acestui program este foarte avansat, iar reprezentanți ai UNNPR au programat întâlniri de lucru cu diferite instituții ale Statului pentru a identifica soluții de interconectare și acces la bazele de date deținute de acestea, întrucât s-a putut constata existența unor incompatibilități tehnice. O componentă principală a programului de gestiune o constituie accesul on-line securizat al notarului public la diferite baze de date ale unor instituții ale Statului, ceea ce va facilita îndeplinirea actului notarial, atât din perspectiva notarului, cât și a beneficiarului acestuia. Această interconectare între biroul notarial și bazele de date ale instituțiilor Statului a fost realizată, de mai mulți ani, în mai multe state europene și a constituit un succes în eliminarea birocrației în acest domeniu de activitate.

Pentru notariatul român, îndeplinirea cu succes a obiectivelor propuse în materia informatizării activității notariale nu constituie doar un element indispensabil activității pe care o desfășoară, dar și o integrare firească în dezvoltarea informatică pe care o observăm azi în majoritatea statelor europene.