Cuvânt-înainte

Notar public dr. Dumitru Viorel MĂNESCU 

Președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Stimați confrați, dragi colegi, prieteni,

Vă invit la câteva momente de reflecție și bine-meritat răgaz acum, în pragul Sfintei Sărbători a Crăciunului, când trepidația existenței cotidiene tinde să încetinească ritmic gândurile și drumurile se îndreaptă, cu precădere, către familiile și căminele noastre.

Da, știu! Suntem grăbiți, chiar și acum, la cumpăna dintre ani. Avem priorități ce nu suferă amânare și parcă 24 de ore într-o zi, timp de 365 de zile, nu ne ajung pentru materializarea a tot ceea ce ne-am propus să realizăm. Trăim în viteză, lucrăm în viteză, circulăm pe cărările vieții accelerând din ce în ce, până în punctul în care tihna, odihna, prietenia, bucuria de a dărui empatie și timp din timpul nostru celor din jur devin idealurile unui viitor mereu mai îndepărtat.

„Ne aflăm la finalul unui an bun pentru profesie,darnic în realizări și, zic eu, trebuie să privim în urmăcu recunoștință…”

Așadar, STOP! Ne aflăm la finalul unui an bun pentru profesie, darnic în realizări și, zic eu, trebuie să ne oprim, să privim în urmă cu recunoștință, să apreciem apoi pe deplin clipa prezentă și, abia după aceea, să croim planuri pentru viitor. Eu am reușit să fac acest lucru, ce-i drept, și cu ajutorul colegilor, totodată prieteni, care, invitându-mă să scriu tradiționalul mesaj de sărbători, m-au obligat să încetinesc ritmul și să meditez la sensul tuturor întâmplărilor de peste an. Acestora, le mulțumesc.

Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi colegi de breaslă, pentru încrederea și susținerea constante pe care mi  le-ați  oferit  necondiționat,  nu  doar în anul care se încheie, ci pe întregul parcurs al colaborării noastre, de la momentul la care ați considerat că sunt un om loial profesiei, care își asumă responsabilități și riscuri, implementând proiectele de anvergură care au transformat Notariatul Român într-un reper de modernitate și implicare în viața comunității.

M-ați învestit cu o misiune de onoare și îmi dedic întreaga pricepere și energie pentru îndeplinirea ei.

Spuneam că 2018 a fost un an bun pentru profesie. Bun, dar nu ușor, însă cu atât mai valoros când facem tradiționalul  bilanț  de  final. Am  fost din nou ținta atacurilor la adresa profesionalismului și a respectabilității profesiei liberale pe care o practicăm. Persoane cu destine publice efemere, al căror glas se face auzit pentru o scurtă perioadă, au invocat titulatura de notar public în contexte peiorative, menite să le furnizeze muniție în bătăliile mediatice cu care ne confruntăm în România. Sunt voci care distrug, sunt oameni care, odată ieșiți din scenă, nu lasă în urma lor nimic durabil pentru societate. Profesia de notar public, prin excelență liberală, dedicată strict intereselor legitime ale societății și cetățenilor, și-a pus profund amprenta pe istoria reală, cea pe care o trăiesc zi de zi oamenii obișnuiți, nu cea pe care încearcă să o proiecteze distructiv unele grupuri de interese. Sunt peste nouă secole de când  activitățile  cu  caracter  notarial se împletesc simbiotic cu evoluția societății și aproape un secol și jumătate de când profesia a fost atestată ca atare, în Transilvania. Suntem învestiți
de către autoritățile statului cu îndeplinirea unei misiuni majore de interes public, revenindu-ne un rol fundamental în sistemul administrării justiției preventive. Suntem gardienii interesului public și păstrători de încredere ai patrimoniului memoriei juridice a actelor. Ca să citez un vers celebru:

„urmele noastre nu se pot șterge, c-am străbătut veșnicia pe jos.”

Ne-am confruntat, totodată, cu  tentative  grave de destabilizare a profesiei, vizând reîntoarcerea la un sistem depășit de vremuri și de realitatea economică și socială, notariatul de stat. Pretextând interesul public, invocând false argumente, autorii unei asemenea inițiative au vizat cu totul altceva: înlăturarea exigențelor impuse de standardele de competență și profesionalism, care barează accesul în profesie al celor ce, în mod fals și periculos, cred că activitatea notarială este un mijloc de îmbogățire facil, o metodă de parvenire.

Am depășit împreună aceste încercări și tot împreună, cu o solidaritate considerată model de către celelalte profesii liberale, am continuat să lucrăm în direcția apărării și promovării demnității, intereselor și valorilor profesiei noastre. Notariatul român și-a întărit și în 2018 poziția de pionier al digitalizării profesiei,  fiind  puternic  conectat la economia datelor și la rețeaua profesională a notariatului latin internațional. Eforturile noastre în direcția  consolidării mecanismelor  menite să asigure securitatea  actului  notarial  și,  implicit, a circuitului civil, au fost dublate de inițiative menite să faciliteze accesul cetățenilor la serviciile notariale. Toate aceste acțiuni au fost întreprinse cu respectarea corolarului siguranței financiare a membrilor profesiei.

Încheiem, așadar, acest an, mai întăriți ca profesie, mai înțelepți și mai toleranți ca oameni și, îmi doresc, colegi de breaslă mai uniți ca niciodată.

Vă îndemn acum, în Ajunul Crăciunului, să reaprindem focul ospitalității în casele noastre și pe cel al iubirii pentru semeni în inimile noastre, dar, mai ales, să iertăm și să cerem să fim iertați.

Vă doresc Sărbători Fericite, în pace și armonie deplină! La mulți ani!