Cu responsabilitate, despre viitor

Recenta participare la un forum european dedicat adoptării noilor tehnologii în activitatea notarială mă îndeamnă să reflectez la locul și rolul profesiei noastre în era digitală. Organizat de notariatul francez, evenimentul s-a dorit un catalizator al schimbului de experiență în materie de inovație și schimbare, reunind reprezentanți ai notariatelor român, austriac, italian, belgian, leton, maghiar și eston. Tema centrală a întâlnirii a constituit-o actul autentic digital, colegii notari publici francezi aflându-se în faza premergătoare trecerii de la actul autentic electronic la distanță, în care părțile sunt însoțite de propriii notari, la autentificarea prin videoconferință, direct între client și notar. Procedura a fost deja implementată în Estonia și în Letonia, celelalte notariate aflându-se în etape mai mult sau mai puțin avansate de realizare a infrastructurii juridice și telematice necesare reușitei acestui salt în viitorul apropiat al profesiei notariale. 

Fără a pune niciun moment în discuție aspectul benefic al simbiozei activității notariale cu tehnologia avansată, atât din perspectiva simplificării activității noastre de zi cu zi, cât și din perspectiva avantajelor de timp și costuri financiare de care beneficiază cetățenii și, nu în ultimul rând, statul, simt nevoia să punctez câteva aspecte.

Primul și cel mai important este încrederea. Prin însăși esența activității sale, notarul public se poziționează ca „furnizor de încredere”. Protejează drepturile și interesele legitime ale cetățenilor, este partener al justiției, garantând legalitatea și autenticitatea actelor juridice încheiate de către aceștia și asigură buna funcționare a instituțiilor statului. Indiferent de perioada istorică la care ne raportăm, capitalul de încredere de care ne-am bucurat din partea societății a rămas intact. Este important, prin urmare, să analizăm cu toată atenția implicațiile adoptării de noi tehnologii, încă insuficient testate în ceea ce privește asigurarea securității drepturilor, conștientizând responsabil riscurile pe care acestea le incumbă și fiind pregătiți să le prevenim.

Oportunitatea este cel de-al doilea aspect asupra căruia doresc să mă opresc. Mă refer aici la accesul la tehnologie și la capacitatea de a o folosi. În Estonia, țară model în materie de integrare a inteligenței artificiale în viața de zi cu zi, administrația publică și serviciile sunt digitalizate în proporție de aproape 100%. Există, prin urmare, o infrastructură tehnică și informațională bine pusă la punct, o populație educată digital și obișnuința folosirii rețelelor telematice. Pentru ca notarizarea la distanță, spre exemplu, să funcționeze în România, ar trebui surmontate obstacole importante. Informatizarea deficitară a administrației publice, accesul încă problematic la internetul de mare viteză și analfabetismul informatic sunt doar câteva și cele mai importante. Să nu uităm că, din rațiuni ce țin de lipsa resurselor financiare, doar 65% dintre gospodării au acces la internet, că în materie de competențe digitale aproape jumătate dintre concetățenii noștri sunt total nepregătiți și că accesul la internet de mare viteză este problematic în afara centrelor urbane importante. În final, dar nu în ultimul rând insist asupra imperativului participării noastre active la repoziționarea profesiei în noua arhitectură a dreptului digital, derivată din transferul pe suport digital online al majorității activităților din sfera justiției, de la cele legislative și judiciare la cele de negociere și contractuale, în concordanță cu implementarea Programului Comisiei Europene pentru o Europă digitală. Actul autentic electronic la distanță, videoconferința în practica notarială, dematerializarea documentelor amplifică necesitatea instituirii de garanții specifice și adaptate noilor condiții, în vederea asigurării transparenței, legalității, încrederii și certitudinii. Această nevoie sporită de securitate a raporturilor juridice întărește rolul notarului public și oferă noi oportunități de dezvoltare a profesiei. Am toată convingerea că abordând activ și inovativ provocările viitorului digitalizat, fără a ignora însă specificul local în care profesăm, vom rămâne actori-cheie în garantarea siguranței circuitului civil.