Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană

Președintele Vogel prezintă prioritățile mandatului său

MARIA-ANGÉLICA BAILLY

Dl. PIERRE-LUC VOGEL, notar în Saint-Malo, fost președinte al Consiliului Superior al Notariatului (CSN), a fost ales în 6 decembrie 2018, la Bruxelles, președinte al Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE). Acesta și-a prezentat, în data de 15 ianuarie, prioritățile mandatului, în cadrul unei reuniuni cu presa franceză.

Notar în Saint-Malo din 1985, dl Pierre-Luc Vogel (63 de ani, căsătorit, tată a trei copii) a fost ales președinte al Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană(CNUE) în data de 6 decembrie 2018.

Acesta îi succedă lui Marius Kohler, notar german (ref. Journal Spécial des Sociétés, nr. 89 din 12 decembrie 2018). Dl Vogel și-a început alocuțiunea prin prezentarea Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană. Acesta este un organism oficial ce reunește 22 de notariate din Uniunea Europeană, reprezintă 40.000 de notari și 200.000 de colaboratori. CNUE deține un birou permanent la Bruxelles, deoarece este interlocutorul instituțiilor europene. Patru notariate au statut de observator în cadrul CNUE. Această instituție este fundamentală pentru notariatul european, deoarece „chiar dacă funcția notarială este aceeași, modul în care este exercitată diferă de la o țară la alta, iar coordonatele activității notariale sunt diferite”, a explicat noul președinte.


„Europa care protejează este Europa care are nevoie de notarii săi”, a declarat acesta cu ocazia alegerii sale. Vicepreședinte al CNUE în 2018 și fost președinte al Consiliului Superior al Notariatului în perioada 2014 – 2016, acesta intenționează, în cadrul mandatului său, să confere o voce dezideratelor notarilor. Pentru a materializa acest obiectiv, acesta a definit patru direcții pentru anul 2019:

1. O schimbare a atitudinii instanțelor europene cu privire la profesia notarială

Astăzi, Europa se confruntă cu o criză în relația cu cetățenii săi. Se poate constata un deficit al apropierii instituțiilor europene de cetățeni, ceea ce dă naștere unui sentiment de neîncredere în Uniunea Europeană.

„Astfel, devine responsabilitatea notariatului de a participa activ la apropierea instituțiilor europene de aspirațiile cetățenilor”, a declarat dl Vogel. Primul obiectiv al CNUE trebuie să fie obținerea unei schimbări în atitudinea instanțelor comunitare cu privire la profesiile reglementate. De mai mulți ani deja, profesia notarială din Franța este supusă atacurilor cu privire la statutul său, a reamintit notarul. Potrivit acestuia, atacurile își au originea în doctrina ultraliberală adoptată de către Europa. Însă acest curent ultraliberal este pus sub semnul întrebării astăzi. Notarii consideră că o reglementare controlată protejează cetățenii. Această dimensiune se află în centrul aspirațiilor CNUE pentru anul 2019.

2. Promovarea sistemului de drept continental

Cel de-al doilea obiectiv al CNUE este apărarea sistemului de drept continental, parte integrantă a culturii europene. Prin intermediul previzibilității sale, acest tip de drept asigură o protecție a cetățenilor. De aceea, este esențial să fie promovat.

„Ne vom continua activitățile de lobby. Ceea ce înseamnă că vom promova avantajele acestui tip de drept și argumentele în favoarea sa. De aceea, unul dintre obiectivele acestui mandat va fi de a consolida unitatea notariatelor”, a adăugat acesta. În jurul numitorului comun, acela al statutului de autoritate publică, avem o varietate de competențe notariale. Anumiți notari dețin un rol în vânzarea de mașini, spre exemplu. Scopul este acela de a fi uniți cu privire la un anumit număr de obiective și de a reuși o omogenizare a notariatelor, a explicat dl Vogel. „Sigur că diversitatea va fi păstrată, dar în același mod în care există cetățean european, poate exista și noțiunea de notar european, prin respectarea acelorași valori”, a afirmat acesta.

3. Dezvoltarea notariatului, în pas cu noile tehnologii

Cel de-al treilea obiectiv al mandatului este acela al definirii unei strategii de viitor pentru profesie, prin adaptarea acesteia la noile tehnologii. Pentru noul președinte al CNUE, acest obiectiv este prioritar pentru notarii din Europa.

„Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să reușim să ne punem în comun strategiile la nivel european, pentru a ne adapta împreună, într-un ritm mai rapid, la aceste provocări”, a precizat acesta. Digitalul reprezintă o sursă importantă a economiei. Dl Vogel a salutat implementarea actelor autentice electronice, precum și crearea de platforme care permit dematerializarea relațiilor dintre profesie și statele membre. Astfel, în Hexagon, informațiile cu privire la imobiliare pot fi transmise electronic. Președintele CNUE a menționat, în egală măsură, că folosirea tehnologiei blockchain (succesiunea de segmente), precum și proiectul privind transmiterea electronică de copii certificate ale deciziilor executorii au devenit operaționale în Belgia, Italia și Franța. Cu toate acestea, sunt notariate care, din cauza dimensiunii inegale a statelor membre din care provin, dispun de mijloace diferite. În statele baltice, spre exemplu, cetățenii dețin o carte electronică de identitate, cu semnătură electronică, ceea ce deschide perspective noi și avantaje de care nu putem beneficia în Franța. Acest sistem este dificil de implementat într-o țară de mari dimensiuni, precum Franța.

4. O mai mare implicare în activitatea UE

 În cele din urmă, cel de-al patrulea obiectiv pentru mandatul din 2019 este implicarea notariatului în proiecte concrete, ce au legătură cu Uniunea Europeană. Cu atât mai mult în actualul context: Brexit și alegerile europene. „Ne vom implica în alegerile europene prin formularea unui anumit număr de propuneri la care vom lucra în viitorul apropiat”, a afirmat dl Vogel. Astfel, profesia notarială dorește să facă o sinteză a textelor legislative cu implicații asupra domeniului juridic, ce au fost deja aplicate la nivelul statelor membre. Un exemplu este regulamentul european privind succesiunile: notarii vor formula o sinteză a modului de aplicare a acestuia și vor formula propuneri de ameliorare, în special în ceea ce privește certificatul succesoral european „folosit puțin, din cauza complexității sale”. De asemenea, notarii vor acționa concret pentru a motiva cetățenii să participe la alegerile europene. Ultimele alegeri europene au cunoscut o rată de participare de 43% din totalul populației, a amintit dl Vogel. În noiembrie 2019, CNUE va organiza o expoziție la Parlamentul European ce se va concentra asupra prezentării actelor autentice cu o relevanță istorică (personalități sau evenimente celebre) și a noilor tehnologii folosite în activitatea notarială de către diferite notariate europene. Nu în ultimul rând, notarii europeni au prevăzut publicarea unui barometru al prețurilor imobilelor din marile orașe europene, o comparație între prețurile din diferitele capitale și o analiză a evoluției prețurilor. Obiectivul este acela de a demonstra valoarea adăugată pe care notariatul o poate aduce pieței imobiliare și ar permite statelor care dispun de aceste statistici să-și calibreze politica privind locuințele. În acest domeniu, dl Vogel intenționează ca modelul notarilor francezi în colectarea și publicarea statisticilor să fie preluat și de alte notariate europene.