Congresul LVI al Notarilor Italieni „Casă, Cultură, Persoană – O Capodoperă Italiană”, eveniment organizat de Consiliul Național al Notariatului în perioada 3-5 noiembrie, la Roma

În perioada 3-5 noiembrie 2022, la Roma, a avut loc cel de-al LVI-a Congres al Notarilor Italieni „Casă, Cultură, Persoană – O Capodoperă Italiană”, eveniment organizat la Hotelul Rome Cavalieri – A Waldorf Astoria Hotel. Au participat peste 1.700 de notari, din care peste 1.500 înscriși la lucrări, reprezentanți ai guvernului, jurnaliști din mass-media italiană și reprezentanți ai organismelor notariale internaționale și ai notariatelor din țări europene. Notariatul român a fost reprezentat de notar public Adrian Cioia, reprezentant al Camerei Notarilor Publici Timișoara în Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

          Notariatul italian, unul dintre cele mai vechi din Europa, care, anul acesta, a sărbătorit 109 ani de la adoptarea ultimei Legi a notarilor și a activității notariale, este un notariat cu tradiție și implicare în istoria și cultura italiană și a ales ca „mascotă” a Congresului pe Pinocchio, un simbol al culturii italiene și universale. Această marionetă din lemn, însuflețită, pusă mereu pe șotii, dar dorindu-și să ajungă un băiețel adevărat, cu un nas care îi crește imediat ce spune minciuni (ceea se ce întâmplă destul de des), reușește de fiecare dată să intre în încurcături. Geppeto, zâna, vulpea, greierașul și motanul, insula aparent de vis unde băiețeii care nu merg la școală devin măgăruși și, la final, un Pinocchio care și-a învățat lecția, a ajuns generos, ascultător si silitor. Primele părți ale unei povești moralizatoare pentru micii ștrengari italieni au apărut prin 1881-1882 într-un ziar din Roma și succesul în rândurile celor mici, dar și mari a depășit toate așteptările. Probabil este una dintre cele mai populare povești și nu e de mirare că până acum a fost tradusă în peste 240 de limbi. Prima ecranizare este un film mut din 1911 al regizorului Giulio Antamoro, iar cea mai cunoscută este filmul de animație din 1940 al casei Walt Disney Productions, care a cucerit generații întregi din toată lumea și, probabil, a contribuit în bună măsură la popularitatea actuală a acestui personaj. În anul 1980, Pinocchio a fost mascota oficială a Campionatului European de Fotbal UEFA, organizat în Italia.

A fost primul congres cu participare fizică după cei doi ani de pandemie și acest fapt s-a reflectat în numărul foarte mare de participanți și invitați.

Joi, 3 noiembrie, lucrările Congresului au fost deschise de președintele Congresului, domnul notar Marco Forcella – președintele Consiliului Notarial din Roma -, iar domnul notar Carmelo Di Marco – consilier național al Comitetului Notarial Regional Lombard și președintele Comitetului de Organizare al Congresului – a transmis mesajul președintelui Italiei, dl Sergio Mattarella. Au urmat alocuțiunile de salut transmise de doamna notar Cristina Noemi Armella – președintele Uniunii Internaționale a Notariatului Latin -, domnul Giampaolo Marcoz – președintele Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană -, domnul Antonio Areniello – președintele Fundației Notariatului Italian -, domnul Vincenzo Pappa Monteforte – președintele Casei Naționale a Notariatului – și domnul Giulio Biino – președintele Consiliului Național al Notariatului Italian, reprezentanți ai ministerelor de justiție, finanțe, al familiei și al culturii. Mesajele transmise au fost de încurajare și susținere pentru profesia notarială, un partener important al statului italian.

Președintele Giulio Biino, în discursul său, a subliniat cum notariatul italian reprezintă o instituție care își pune competența în serviciul statului, având întotdeauna ca prioritate beneficiul social și economic al cetățenilor. Unul dintre obiectivele principale ale notariatului italian este mediatizarea activității notariale și promovarea „notarului” ca profesionist și garant al siguranței și echilibrului circuitului civil. În același timp, notarul își aduce contribuția la soluționarea problemelor juridice complexe prin căi și reguli simple pe înțelesul cetățeanului simplu, încasarea taxelor și a impozitelor aferente tranzacțiilor imobiliare, lupta împotriva evaziunii fiscale și a spălării banilor, promovarea și încurajarea constituirii de societăți comerciale, atragerea de capital străin, încurajarea investițiilor imobiliare cu creditare bancară și, nu în ultimul rând, implicarea în procedurile notariale cu elemente de extraneitate și în ce privește succesiunile internaționale.

Cea mai interesantă a fost alocuțiunea domnului avocat Federico Freni, subsecretar de stat al ministrului de finanțe, care a precizat că profesia de notar este o profesie liberală, dar nu orice profesie. Prin ordinul de numire, notarul este învestit cu autoritate publică și este un reprezentant al statului italian și, nu în ultimul rând, un profesionist cu înaltă calificare. Costul actului notarial, timpul dedicat realizării acestuia, faptul că reprezintă o garanție de siguranță și legalitate sunt net inferioare costurilor economice și sociale, ca urmare profesia notarială nu poate fi încadrată într-o piață concurențială, în sensul în care un act de autoritate publică nu poate fi taxat diferențiat și nici negociat. A mai precizat că unul dintre obiectivele principale ale guvernului proaspăt instalat este de a susține toate demersurile necesare pentru clarificarea situației profesiei notariale sub incidența consiliului concurenței atât la nivel național, cât și la nivel european.

          A doua zi, vineri, 4 noiembrie, a fost dedicată meselor rotunde pe diferite teme cu incidență notarială. Relația de colaborare a notariatului italian cu mass-media s-a concretizat inclusiv prin moderarea acestor mese rotunde de către cunoscuți jurnaliști de la posturile de televiziune RAI și SKY TG24, precum și prin transmisiunea prin live-stream a lucrărilor.

          Prima temă abordată a fost „transparență, inovație și siguranță – să promovăm arta și cultura în Italia”. Piața de artă este unul dintre sectoarele cu cea mai mare opacitate sistemică, fiind tratat cu incertitudine și taxat cu o supraimpozitare în comparație cu celelalte țări din Uniunea Europeană. Aceste lucruri implică probleme atât pentru investitori, cât și pentru artiștii sau deținătorii de lucrări de artă, care tind să apeleze la piețele străine mult mai atrăgătoare. Arta reprezintă unul dintre motoarele principale, iar notarul trebuie să-și aducă o contribuție în acest sector lipsit de transparență și trasabilitate. Notariatul italian poate contribui definitoriu în acest sector numai în condițiile în care se va reduce TVA-ul la nivelul altor state europene, va putea certifica originea și operele de artă și va putea înregistra operațiunile într-un registru unic național notarial.

          Următoarea masă rotundă a avut tema „persoana cu dizabilități și rolul însoțitorului – noi instrumente pentru familiile vulnerabile”. Această masă rotundă a fost moderată de cunoscutul jurnalist al grupului de media RAI, Alberto Matano, invitați fiind persoane cu dizabilități și un membru de familie vulnerabilă. Această temă a persoanelor vulnerabile este de actualitate, ca urmare a modificărilor legislative la nivel european și al statelor membre. Rolul notarului este foarte important atât în consilierea acestor persoane, cât și în soluționarea procedurilor notariale pentru protejarea persoanelor cu dizabilități și a familiilor vulnerabile.

          A treia masă rotundă, „generația Z și proprietatea – conexiune, încurajare și legislație”, a fost moderată de jurnalista grupului media SKY TG24 Italia. A fost subliniat rolul notarului în susținerea și încurajarea tinerilor în achiziția de locuințe în diferite moduri. Tinerii, în general, nu sunt încurajați să achiziționeze o locuință, din cauza instabilității locului de muncă, a salarului mic sau a schimbării locației. Rolul băncilor în creditarea acestor achiziții este important, iar tinerii trebuie susținuți în acest context economic dificil să apeleze la credite subvenționate. O altă modalitate propusă pentru achiziția de locuințe este leasingul operațional, rent tu buy, prin care chiria lunară poate reprezenta o garanție la sfârșitul perioadei contractuale pentru opțiunea de achiziție a imobilului contractat.

          Ultima masă rotundă a fost organizată de Casa de Pensii și a avut ca temă „vârsta corectă de pensionare într-o societate în continuă schimbare”. În legislația italiană, notarii care se pensionează nu pot opta și pentru continuarea activității în profesie. Legislația italiană prevede pentru toate categoriile vârsta limită de pensionare de 67 de ani, iar pentru notari o vârstă maximă de 75 de ani, după care nu mai pot profesa.

          A treia zi de Congres a fost rezervată notarilor italieni, respectiv Adunării Generale a Congresului, adoptării hotărârilor propuse și modificării Regulamentului de organizare a Congresului.           În încheiere, vreau să amintesc că notariatul italian a fost și a rămas un susținător constant și necondiționat al devenirii notariatului român și a contribuit la ceea ce este el astăzi, în România și în Europa: un corp profesional renăscut și respectat, care se profilează ca actor al justiției preventive, garant al siguranței juridice a cetățenilor și familiilor și al interesului public în raporturile dintre particulari. Încă de la nașterea notariatului român din 1995 am avut alături pe președinții notariatului italian Giancarlo Laurini, Roberto Barone, Paolo Piccoli, pe notarii italieni Vittorio Di Cagno, Paolo Pasqualis, Mario Miccoli, care au contribuit la excelentele raporturi dintre organizațiile noastre profesionale naționale.