Codul administrativ adnotat

Prof. univ. dr. VERGINIA VEDINAS

Președintele Institutului de Științe Administrative „Paul Negulescu”

Reglementând cadrul general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum și unele reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale, Codul administrativ reprezintă un instrument fundamental în raporturile social-economice dintre cetățean și organismele administrației publice, în scopul armonizării normei administrative cu realitățile actuale. Astfel cum rezultă din discursul autoarei prof. univ. dr. Verginia Vedinas,comentarea și adnotarea dispozițiilor legale reunificate sub forma unui „codice” care să-și propună analitic să identifice din punct de vedere juridic elementele structurale, sensurile, litera și spiritul, au fost elaborate cu „nădejdea că aceste lucrări vor deschide porțile unei interpretări și aplicări responsabile a Codului administrativ, care să slujească regulile și principiile pe care le promovează, între care se regăsesc, într-o fericită încununare, cele ale legalității, egalității și satisfacerii interesului public înaintea celui individual sau de grup”.