Citarea succesibililor în cadrul unei proceduri succesorale cu element de extraneitate » Partea a II-a (continuare din numărul trecut)

EGIPT

Convenție privind asistența judiciară în materie civilă, comercială și de statut personal între Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt (ratificată prin Decretul nr. 82/1977, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 34 – 35 din 23 aprilie 1977)

MACEDONIA

Convenție din 12 noiembrie 2003 între România și Republica Macedonia privind asistența juridică în materie civilă (ratificată prin Legea nr. 356 din 8 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 839 din data de 13 septembrie 2004)

MUNTENEGRU(1)

(prin declarație de succesiune) Tratatul între Republica Populară Română și Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistența juridică (ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 6 din 6.02.1961)

FEDERAȚIA RUSĂ

Tratat între Republica Populară Română și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea asistenței juridice în cauzele civile, familiale și penale (ratificat prin Decretul nr. 334/1958, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 30 din 4 august 1958) Prin Legea nr. 93/2006 a fost ratificat Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind inventarierea înțelegerilor bilaterale încheiate între România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la București la 8 noiembrie 2005. Potrivit punctului 1 al anexei nr. I din Protocol, Tratatul între Republica Populară Română și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea asistenței juridice în cauzele civile, familiale și penale este în vigoare și se aplică în relația dintre cele două state. Acest Protocol a intrat în vigoare la data de 2 mai 2006 (Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 959/2006).

UCRAINA

Tratat din 30 ianuarie 2002 între România și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile (ratificat prin Legea nr. 3/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 183 din data de 3 martie 2005)

III. Convenția privind procedura civilă adoptată la Haga la 1 martie 1954 (ratificată de România prin Decretul nr. 81/1971, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 37/1971) Această Convenție se mai poate aplica în relația cu următoarele state care nu sunt parte la Convenția de la Haga privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială și cu care România nu are încheiate tratate bilaterale în domeniul asistenței juridice: Kazahstan, Kârgâzstan, Liban, Surinam, Uzbekistan și Vatican.


1 în conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1843 din 18 septembrie 2014, la data de 1 aprilie 2014 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/ Republica Socialistă România/România și Republica Populară Federativă lugoslavia/Republica Socialistă Federativă lugoslavia/Republica Federală lugoslavia/Uniunea Serbia și Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern. În conformitate cu acest Protocol, Tratatul între Republica Populară Română și Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistență juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în Buletinul Oficial nr. 6 din 6.02.1961 este în vigoare și se aplică și pentru relația România-Muntenegru.