Busola digitală europeană dă azimutul profesiei

În repetate rânduri, în dialogul nostru intraprofesional și colegial mi-am exprimat convingerea că intrarea notariatului român în era digitală are loc sub cele mai bune auspicii și că noile tehnologii, disruptive în cazul altor profesii, ne potențează activitatea în serviciul clienților, autorităților publice și mediului de afaceri.

Bunele auspicii la care mă refer emană, în primul rând, din valorile care guvernează fără echivoc relațiile noastre profesionale și umane ca practicieni ai justiției preventive, membri ai unei organizații reprezentative a cărei unitate a fost verificată în timp. Respectul, solidaritatea, unitatea, loialitatea, spiritul de corp, profesionalismul, vocația de a ne servi semenii și societatea sunt pilonii noștri de rezistență. Raportarea la trecutul istoric al profesiei ne dă forță și stabilitate, predestinându-ne la continuitate în acest ev al alunecării bulversante a umanității într-o dimensiune nouă a existenței, cvasitotal digitală.

Ne aflăm la debutul unei decade fierbinți, situate sub semnul schimbării totale de paradigmă în toate activitățile umane: Comisia Europeană a anunțat că, la orizontul anului 2030, Europa va fi „suverană digital”, aceasta constând în „crearea unui cloud european, poziția de lider în domeniul inteligenței artificiale etice, o identitate digitală sigură pentru toți și îmbunătățirea considerabilă a infrastructurilor de date, de supercalculatoare și de conectivitate”[1]. Transpunerea acestor aspirații digitale în ținte concrete și asigurarea atingerii lor are loc, la propunerea Comisiei, prin instituirea „busolei pentru dimensiunea digitală”, bazate pe un sistem de monitorizare îmbunătățit, care va urmări ritmul transformării digitale, lacunele în ceea ce privește capacitățile digitale strategice europene și punerea în aplicare a principiilor digitale. „Busola digitală” include mijloacele de realizare a viziunii și stabilește principalele etape de parcurs structurate în jurul celor patru puncte cardinale. Primele două sunt axate pe capacitățile digitale în materie de infrastructuri de educație și competențe. Celelalte două sunt axate pe transformarea digitală a întreprinderilor și a serviciilor publice, zonă în care se regăsește și profesia notarială.

Transformarea digitală despre care se face vorbire în documentul programatic al Comisiei Europene este în plină desfășurare. În ceea ce ne privește pe noi, notarii, urmăm îndeaproape evoluția tehnologică, adaptându-ne funcția și rolul în societate la vremuri și la noile nevoi. Viteza de actualizare și securitatea registrelor publice digitale pe care le alimentăm și gestionăm, sistemul de date statistice notariale, integrarea noilor tehnologii în activitatea noastră profesională demonstrează rolul proactiv pe care ni l-am asumat ca punct cardinal indicat de „busola digitală” a Comisiei Europene.

Noile tehnologii, impulsul lor către simplificare și durabilitate, măsurători și analize statistice, mutarea activităților umane curente pe internet, toate acestea indică noi competențe pentru notari în sprijinul cetățenilor, companiilor și administrației publice. Rolul nostru tradițional de protejare a legalității și securității juridice nu este nici pe departe în contradicție cu evoluția tehnologică a societății, ci este condiția prealabilă pentru o dezvoltare economică durabilă, echitabilă și incluzivă. Perspectiva amplificării rolului profesiei în contextul „busolei digitale” nu este totuși bătută în cuie, ca să mă exprim colocvial. Lucrurile sunt în mișcare. Este adevărat, o mișcare în limitele unor parametri prestabiliți prin voință politică, dar totuși fără garantarea 100% a unui deznodământ favorabil. Mă aștept ca inerția societății umane la schimbare și forțele născute din rezistența naturală la transformările de anvergură să devieze, într-o oarecare măsură, traseul pe care ne aflăm. Trebuie să ne așteptăm la acest lucru și să anticipăm, la fel ca în trecut, modalități de consolidare a profesiei. Cunoaștem deja mecanismul, l-am testat cu succes de-a lungul celor 25 de ani de notariat modern. Prin prudență, coerență și continuitate managerială, notariatul român va păstra azimutul indicat de busola digitală europeană, în ritmul impus de imperativul prezervării rolului fundamental al notarilor publici, acela de trezorieri ai încrederii societății.


[1] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_ro