BULETIN LEGISLATIV IULIE 2019

  1. Legislație referitoare la activitatea notarială

● Legi

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019

Rectificare din 2019 în anexa la Legea nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1052 din 12 decembrie 2018

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 17 iulie 2019

Legea nr. 150/2019 pentru completarea art. 1 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 25 iulie 2019

  1. Legislație relevantă pentru activitatea notarială

● Legi

Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019

Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 26 iulie 2019

Legea nr. 160/2019 privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 29 iulie 2019

● Ordonanțe de urgență ale Guvernului

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019

● Hotărâri ale Guvernului

Hotărârea Guvernului nr. 454/2019 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 17 iulie 2019

● Hotărâri ale Senatului

Hotărârea Biroului Permanent al Senatului nr. 18/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 10 iulie 2019

● Ordine de miniștri

Ordinul ministrului comunicațiilor şi societății informaționale nr. 600/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor de servicii esenţiale

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 2 iulie 2019

Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.103/2019 privind clasarea ca monumente istorice a imobilelor situate la adresa poştală str. Incinta Atelier nr. 1, Sulina, judeţul Tulcea, în Lista monumentelor istorice, în categoria a – ansamblu, cu denumirea Atelierele comisiei europene a Dunării, cu 13 componente în categoria m – monument, II – arhitectură, grupa valorică A

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 2 iulie 2019

Ordinul ministrului mediului nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 3 iulie 2019

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 4 iulie 2019

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.886/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 9 iulie 2019

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.960/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 „Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia” şi a anexei nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central” la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 22 iulie 2019

Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.586/2019 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală strada Mihail Kogălniceanu, municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Castelul Urmanczy, în categoria II – arhitectură, m – monument, grupa valorică B

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 25 iulie 2019

  1. Jurisprudență relevantă

● Decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – 19/2019 referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) şi art. 254 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 12 iulie 2019

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii – 12/2019 privind situaţia impozitelor locale datorate pentru bunuri valorificate în procedura de insolvenţă, pentru perioada ulterioară deschiderii acesteia, respectiv ordinea lor de prioritate la distribuiri

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 17 iulie 2019

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii 18/2019 referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea prevederilor art. 714 şi art. 95 din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 26 iulie 2019

● Decizii ale Curții Constituționale

Decizia Curții Constituționale nr. 382/2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, forma anterioară modificării prin Legea nr. 360/2006

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 10 iulie 2019

● Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului

Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 2019 în Cauza O.C.I. şi alţii împotriva României

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 8 iulie 2019

  1. Acte normative referitoare la activitatea altor profesii liberale

Legea nr. 142/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 19 iulie 2019

Legea nr. 154/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 26 iulie 2019