BULETIN LEGISLATIV AUGUST 2019

  1. Legislație referitoare la activitatea notarială

● Ordine de miniștri

Ordinul ministrului justiției, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar, nr. 2.873/C/2019 privind actualizarea pentru anul 2019 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 2 august 2019

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 bis din 2 august 2019 – Anexele nr. 1 – 16 la Ordinul ministrului justiției nr. 2.873/C/2019

Ordinul ministrului justiției, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar, nr. 2.874/C/2019 privind actualizarea pentru anul 2019 a numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 2 august 2019

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 bis din 2 august 2019 – Anexele nr. 1 – 16 la Ordinul ministrului justiției nr. 2.874/C/2019

Ordinul ministrului justiției, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar, nr. 2.875/C/2019 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi judecătorilor de la Curtea Constituţională pentru anul 2019

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 2 august 2019

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 bis din 2 august 2019 – Anexele nr. 1 – 16 la Ordinul ministrului justiției nr. 2.875/C/2019

Ordinul ministrului justiției, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar, nr. 2.876/C/2019 privind actualizarea numărului posturilor de notar public pentru anul 2019 destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 2 august 2019

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 bis din 2 august 2019 – Anexele nr. 1 – 16 la Ordinul ministrului justiției nr. 2.876/C/2018

Rectificare din 2019 în anexa nr. 14 la Ordinul ministrului justiţiei, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar, nr. 2.876/C/2019 privind actualizarea numărului posturilor de notar public pentru anul 2019 destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 2 august 2019

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 23 august 2019

  1. Legislație relevantă pentru activitatea notarială

● Legi

Legea nr. 162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 2 august 2019

● Ordonanțe ale Guvernului

Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019

Ordonanța Guvernului nr. 21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 28 august 2019

● Ordine de miniștri

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.098/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 13 august 2019

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.227/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 20 august 2019

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2.362/2019 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 27 august 2019

  1. Acte normative referitoare la activitatea altor profesii liberale

Rectificare din 2019 la forma republicată a Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 12 august 2019