Armonia din perspectivă profesională

Inspirat, în editorialul acestui număr al Buletinului Notarilor Publici, Viorel Mănescu, președintele UNNPR, abordează, printre altele, tema coeziunii.

Citind acest editorial, am intuit că, într-un fel, președintele a simțit nevoia să ne dezvăluie unul dintre secretele unui manage­ment profesional de succes: COEZIUNEA.

Încercând să analizez conceptul de „coeziune profesională”, am realizat că aces­ta este cu atât mai valoros cu cât contextul social și politic este unul extrem de franjurat și profund divizat.

Am făcut un pas în plus și am aflat că prin coeziune se înțelege „starea de emergență a unui grup”, stare influențată de un sistem normativ comun și asumat, de asemănarea dintre membrii grupului, de mărimea grupu­lui, de obiectivele comune, de amenințările și provocările la care sunt supuse aceste entități. Am înțeles că lipsa coeziunii duce la conflicte și că orice conflict produce pierderi în ambele tabere. Am (re)descoperit că armonia/coezi­unea se bazează pe încredere reciprocă și că aceasta nu poate fi mimată.

Am înțeles importanța conceptului! Fără falsă modestie, apreciind sincer rolul și va­loarea fiecărei profesii juridice, preluând din concluziile celor ce studiază exercițiul mana­gerial al organizațiilor, putem spune că sun­tem printre cele mai organizate și unite pro­fesii juridice. Din acest motiv, unii ne admiră, alții ne invidiază. Într-un fel, această atitudi­ne este firească și ne motivează!

Fiecare laudă ne-a responsabilizat, fiecare atac ne-a obligat să fim mai uniți și mai buni! În tăcere, cu înțelepciune, s-au făcut pașii care ne-au adus în această poziție.

Într-un mod elegant și subtil, editorialul președintelui ne invită să construim. Să construim armonia profesională. Să fim res-ponsabili față de ce s-a realizat. Ne invită să facem…, de ce nu, un pas în plus. Ne provoacă să construim. Respectându-ne și admirându-ne reciproc, sprijinindu-ne unii pe alții în promovarea intereselor legitime, noi, toate profesiile juridice vom putea proiecta un model de coeziune interprofesională care să depășească orgolii, tensiuni, concurență neloială.

Pare utopic! Pare utopic, dar drumul către toate marile realizări începe cu un pas. Acel prim pas care mă duce cu gândul la cele spu­se, inspirat, de Benjamin Franklin: „Primul pas spre bine este acela de a nu face rău!”