Apel la implicare asumată

Cumpăna dintre ani este, tradițional, moment de bilanț și, deopotrivă, de proiectare într-un viitor realizabil a dorințelor, aspirațiilor, ambițiilor și idealurilor fiecăruia dintre noi. Ca persoane private, ca profesioniști, ca membri ai comunității – din perspectiva tuturor rolurilor în care ne pune viața, ne facem planuri, ne luăm angajamente, ne programăm mental pentru reușită, evoluție, pentru supraviețuire. Începem noul an cu acest prim pas, setarea obiectivelor, urmând ca în cele 365 de zile ce ne stau intacte la dispoziție să facem, după puterile și priceperea fiecăruia, ceea ce credem că este necesar pentru a le concretiza.

Pentru noi, ca notari publici, debutul acestui nou an nu diferă de rutina mai sus invocată: tragem linie și privim în viitor; stabilim direcțiile de acțiune și argumentăm ferm utilitatea acestora din perspectiva rolului pe care ni l-am asumat, de parteneri loiali și integri ai statului, ai cetățenilor și mediului de afaceri, garanți ai legalității și siguranței circuitelor economice și juridice. De mai bine de două decenii și jumătate, conectați prin intermediul dialogului democratic din forurile de conducere ale profesiei, respectăm cu sfințenie, aș putea spune, această tradiție, cu rezultatele benefice pe care le cunoaștem cu toții pentru activitatea noastră profesională.

Anul 2023 are însă o particularitate aparte față de cei precedenți: se află sub semnul accelerării tranziției către adoptarea noilor tehnologii în activitatea pe care o desfășurăm. Din semnalele transmise de factorii decizionali interni, dar și din informațiile pe care le avem de la notariatele europene cu care colaborăm îndeaproape, este evident că, în 2023, presiunea în direcția digitalizării Justiției, implicit și a profesiei notariale se va accentua.

Anticipez că va exista tentația de a fi apăsată până la capăt pedala de accelerație a acestui proces transformativ unic în istoria omenirii, pe care noi încă nu îl percepem la întreaga sa magnitudine și ale cărui consecințe pe termen mediu și lung nu sunt 100% clare. Anticipez și o anumită doză de imprudență din partea promotorilor revoluției digitale, în dorința, de altfel de înțeles, de a transpune rapid acest proiect de anvergură în realitate.

Vorbim despre o perspectivă certă, despre evenimente în curs de derulare, nu despre zvonuri, exagerări sau informații alarmiste. Situația cere, din partea noastră, a TUTUROR notarilor publici, IMPLICARE TOTALĂ în gestionarea schimbării, vigilență, viziune strategică și solidaritate de breaslă. Toate acestea la superlativul absolut.

Este NECESAR să înțelegem cu toții importanța momentului și timpul limitat pe care îl avem la dispoziție pentru a influența favorabil acest parcurs, pentru profesie, dar și pentru beneficiarii finali ai actului notarial.

Este OBLIGATORIU SĂ COMUNICĂM unii cu alții deschis, serios, cu integritate și colegialitate, în cadru organizat, eficient și rapid.

Am pus din timp la punct infrastructura necesară pentru a face acest lucru, respectiv canalele de comunicare cu cei pe care i-ați desemnat în mod democratic să vegheze destinele profesiei. Cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră sunt deja familiarizați cu instrumentele de comunicare pe care vi le-am oferit: mailurile profesionale, platformele sociale, aplicația online Q-NOT de sondare a opiniei și cercetare sociologică, prin care urmărim consultarea pe temele fierbinți ale prezentului profesiei. Interesul pe care o bună parte dintre dumneavoastră l-a acordat inițiativelor noastre de a adânci și permanentiza dialogul m-a bucurat și vreau să le mulțumesc tuturor acelora care ne-au ieșit în întâmpinare.

Doresc, totodată, să mă fac auzit și de ceilalți colegi, cei care, din varii motive, nu găsesc răgazul să acceseze canalele de comunicare deschise de Uniune. Este imperios ca fiecare dintre noi să conștientizeze gradul de urgență și încărcătura de risc a conjuncturii în care ne aflăm și să se implice direct în dezbaterea propunerilor de acte normative care privesc viitorul imediat al notariatului public.

Permiteți-mi să vă dau un exemplu concret: proiectul de lege privind regimul juridic al activității electronice notariale și avocațiale, elaborat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Vi l-am supus atenției în regim de maximă urgență, inițiind o dezbatere de idei constructivă și profesionistă. Am prezentat transparent diferența, pe alocuri, de viziune pe care UNNPR o are față de propunerile ministerului mai sus numit. Am apreciat și apreciem în continuare că, în actuala situație, în care administrația publică nu este informatizată, iar instituțiile statului responsabile cu furnizarea informațiilor necesare identificării persoanelor și garantării luării consimțământului acestora prin mijloace tehnice nu dispun de infrastructura necesară, introducerea procedurii autentificării și a procedurii succesorale electronice va bulversa întreaga ordine juridică. Am afirmat, totodată, că unele dintre măsurile prevăzute în propunerea de reglementare vor duce la scindarea profesiei notariale, la fragilizarea capitalului de încredere de care se bucură notarii publici în societate, la apariția unor riscuri absolut nerezonabile pentru aceștia în exercitarea atribuțiilor ce le revin. La propunerile ministerului am venit cu soluții, cu contrapropuneri. Vi le-am comunicat cu prioritate, cerându-vă opinii asumate. Cu regret trebuie să spun, nu am avut parte de emulația la care mă așteptam.

Repet: acum, ca niciodată în istoria postdecembristă a profesiei, trebuie să primeze UNITATEA, DIALOGUL, IMPLICAREA, PRUDENȚA și TRANSPARENȚA. Ni se propune parteneriatul în configurarea noii paradigme a profesiei. Pe repede înainte, în termeni mai mult decât inovatori. Haideți să ieșim din inerție, să ne revizuim agendele profesionale și să punem pe primul loc participarea la discuțiile colegiale și asumarea responsabilității față de viitorul notariatului public.

Eu zic că merită. Dumneavoastră ce părere aveți?