Adina R. Motica – Dreptul civil al familiei – Ediția a 2-a

Această lucrare își propune să faciliteze aprofundarea unei captivante ramuri a dreptului, și anume cea a dreptului familiei.

Ediția a II-a a operei Dreptul civil al familiei. Raporturile nepatrimoniale. Curs rezumat, spețe și practică judiciară a apărut la București, în septembrie 2018, fiind elaborată la editura Universul Juridic.

Lucrarea constituie o bogată sursă de informații pentru teoreticienii și practicienii dreptului, incluzând unele spețe corelate cu noțiunile teoretice explicate, îndemnându-l pe cititor să găsească soluții concrete pentru probleme de drept pe care aceasta le pune, propunând totodată și unele soluții din practica judiciară, mai nouă sau mai veche, apreciate a fi mai semnificative,.

În cuprinsul lucrării se regăsesc 350 de grile și întrebări care facilitează verificarea cunoștințelor însușite.

Adina Renate Motica este conferențiar doctor, cadru didactic al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, notar public în cadrul Biroului Individual Notarial Motica Adina Renate, formator la INR, membru în Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici Timișoara și mediator.